Intervju

Mestringsmedisin

Slitenhet på tvers av alder

Myskja har ønsket å komme til bunns i hva som gjør at folk mister helse, selv om man ikke klarer å finne hverken fysisk eller psykisk sykdom.

- Det har vokst fram en moderne slitenhetsepidemi i Norge. Jeg ser en dramatisk endring fra da jeg startet i helsevesenet på midten av 70-tallet til nå, og dette snakker også allmennpraktikere om: folk er slitne, sier Myskja.

- I mine første jobber var det et fravær av slitenhet. Jeg jobbet blant annet som sykehuslege i Lofoten. De eldre fiskerne fikk sine hjerteinfarkt på grunn av livsstilen sin, men da jeg spurte om slitenhet, skjønte de ikke hva jeg snakket om. De legger seg nedpå når de er trette, sier han.

- Men nå rammer slitenheten på tvers av aldre. Førsteklassinger orker ikke ut å leke fordi de de er slitne, ungdomselever er slitne. Voksne. Eldre.

- Hvorfor er det slik?

- Det er tvilsomt om medisinen vil løse denne gåten langs aksen diagnose-behandling. Jeg tror at vi må sette søkelyset på hva som skaper mestring. Hva kan gi glede og drivkraft, og hva kan gi liv og motivasjon – løfte mennesker ut av det trivielle. En diagnose mange gir seg selv i dag, er at de har «møtt veggen». Mange av de som møter veggen, er på en rundreise i helsesystemet, de blir utredet og de får kanskje en eller annen diagnose – uten at det alltid utløser virksomme tiltak, sier han.

30 prosent behandles for kroniske smerter i Norge i dag. I Danmark er tallet 18 prosent. Årsakene til dette er sikkert komplekse, men mestringsmedisin vil se det som en oppgave å utforske systematisk det som gjør at mennesket fungerer, og hva som gjør at vårt indre smertelindrende system fungerer.

Forrige side Neste side