Intervju

Mestringsmedisin

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Markører for mestring

Han forteller at han i sin doktorgrad ble stadig mer opptatt av de ansatte i helsevesenet.

- Norge har Europas høyeste sykefravær og uføretrygding blant ansatte i eldreomsorgen. Og samtidig er disse ansatte blant de som røyker minst, spiser godt, er sammen med en partner - det sosiokulturelle skulle altså tilsi høy livskvalitet og god helse.

Så hva er grunnen? Er nordmenn late, mangler de guts?

- En kan lage slike stempel, men det er ikke noe godt svar, sier han.
- Jeg har sett både på individnivå, institusjons- og avdelingsnivå og funnet markører som predikerer en stigende eller synkende mestringskurve, sier han.

Myskja forteller at han kan gå inn på en institusjon og etter korte intervjuer forutsi sykefraværet blant de ansatte nokså presist.

- Hvis de sier at de blir ikke sett eller hørt, eller hvis de baktaler andre på arbeidsplassen eller ledelsen - er det markører som predikerer høyt sykefravær. Uttrykker de engasjement i arbeidsoppgavene eller takknemlighet, er det markører på mestring og følgelig lavt sykefravær, for å ta et par eksempler, sier han.

- Er vi til stede i det vi gjør, tåler vi å bli slitne. Slitenhet knyttet til demotivasjon er vanskeligere å restituere seg fra. Mestringsmedisin prøver å kartlegge de faktorene som over tid gjør at vi mestrer eller ikke mestrer. Da handler det om livet vårt, om arbeid, om familie og nære relasjoner, om tilfredshet i og mening med livet.

Forrige side Neste side