Nyhetsartikkel

Migrene: Smarttelefon påvirker smerte og søvnkvalitet

Hyppig bruk av smarttelefon kan forverre smerte og søvnkvalitet hos personer med migrene.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Brain and Behavior i september 20221.

Smarttelefoner har blitt en del av hverdagen både i arbeidslivet og privat. Studier har funnet at overdreven bruk av smarttelefon kan føre til flere fysiske og psykologiske tilstander.

Migrene er en sykdom med stor innvirkning på hverdagen. Nesten halvparten av de som har migrene, er ute av stand til å utføre sine daglige oppgaver på grunn av tilstanden.

Les også: Søvnproblemer hos unge har sterk sammenheng med bruk av bærbar teknologi

Deltagerne

Den aktuelle studien ble utført for bedre å forstå sammenhenger mellom høy bruk av smarttelefon og smertenivå, sykelighet, søvnkvalitet, søvnighet på dagtid og livskvalitet hos personer med migrene.

Deltagerne var 400 personer med migrene i alderen 18 til 65 år. Alle deltagerne brukte smarttelefon i mer enn en halv time per dag. De ble delt inn i grupper basert på hvor mye de brukte telefonen. En gruppe for de som brukte telefonen mye, og en gruppe som brukte telefonen lite.

Les også: Avhengighet av smarttelefon og internett

Bedre effekt av medisinen

Gruppen som brukte telefonen mye, oppga sterkere smerter, dårligere søvnkvalitet og nedsatt effekt av medisiner. De som brukte telefonen lite, opplevde at medisinen de fikk, bidro til å lette smertene oftere enn hva gruppen som brukte telefonen mye, opplevde.

Gruppene fikk migreneanfall omtrent like ofte.

Økt livskvalitet

Forfattene konkluderer med at personer med migrene som bruker telefonen mye, opplever mer intense smerter, har mindre effekt av medisinene de tar og dårligere søvnkvalitet. Men det fører ikke til økt sykelighet eller lengre varighet av migreneanfallene.

Det har heller ingen innvirkning på hvor ofte man har migreneanfall.

Det var også en positiv effekt knyttet til høy bruk av smarttelefon: denne gruppen oppga bedre livskvalitet. En mulig årsak til økt livskvalitet kan være at personer med mye telefonbruk er mer sosiale på telefonen. Det kan bety at de har en bredere sosial krets og mer sosial støtte, skriver forfatterne.

Les også: Mindre skjermtid gir økt fysisk aktivitet hos barn

Behov for mer forskning

Studien brukte selvrapporteringsskjema og var en tverrsnittsstudie. Det betyr at den ikke kan brukes til å trekke sikre konklusjoner om årsak.

Det er behov for flere studier om dette temaet for å forstå mekanismen bak smarttelefonbruk og dens eventuelle negative konsekvenser. Effektiv behandling må identifiseres for disse personene, mener forfatterne av studien.

Kilder

Referanser

  1. Butt M, Chavarria Y, Ninmol J, et al. Association of increased pain intensity, daytime sleepiness, poor sleep quality, and quality of life with mobile phone overuse in patients with migraine: A multicenter, cross-sectional comparative study. Brain and behavior 2022. onlinelibrary.wiley.com