Nyhetsartikkel

Millioner av barn dør hvert år - de fleste dødsfallene kan forebygges

Fra 1990 til 2013 har barnedødeligheten på verdensbasis blitt betydelig redusert. Men fortsatt dør millioner av barn hvert år av sykdommer som kan forebygges.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i JAMA Pediatrics i slutten av januar 20161. Målet med studien var å beskrive nivå og trender av dødelige og ikke-dødelige sykdommer og skader blant yngre barn (under fem år), eldre barn (aldersgruppen 5-9 år) og ungdom (alder 10-19 år) i tidsrommet fra 1990 til 2013. Data ble innhentet fra tilsammen 188 land.

Nedre luftveisinfeksjoner tar flest liv

Funnene fra studien viser at av 7.7 millioner dødsfall blant barn og unge i 2013, forekom 6.3 millioner dødsfall blant yngre barn, 0,5 millioner dødsfall blant eldre barn og 1.0 millioner dødsfall blant ungdom. De ledende dødsårsakene i 2013 var infeksjoner fra nedre luftveier blant yngre barn, diarè-sykdom blant eldre barn og trafikkulykker blant ungdom.

Jernmangelanemi var den ledende årsaken til langvarig nedsatt funksjonsevne blant barn og unge, noe som gjaldt 619 millioner individer i disse aldersgruppene i 2013. Samme år bodde fire prosent av verdens barn i Nigeria. 12 prosent av barna som døde av nedre luftveisinfeksjoner, og 38 prosent av de som døde av malaria, var bosatt i Nigeria. I India bodde 20 prosent av verdens barn og unge i 2013. 33 prosent av barna som døde på grunn av medfødte hjerneskader var bosatt i India. Halvparten av dødsfallene forårsaket av diarè blant barn og unge fant sted i bare fem land: India, Den demokratiske republikken Kongo, Pakistan, Nigeria og Etiopia. Disse fem landene representerer også tilsammen 30 prosent av verdens barnebefolking.

Mange land med positiv utvikling

Studien viser en positiv utvikling for mange land. For eksempel hadde Oman, Kina og Maldivene raskest fallende dødelighet blant barn under fem år, med en årlig reduksjon på 5.6 prosent eller mer fra minst seks av de ti ledende årsakene til død i denne gruppen. Landene med den laveste nedgangen i barnedødelighet, Vanatu, Fiji, Swaziland, Lesotho og Zimbabwe, viste enten en stagnasjon eller en svak økning i forekomsten av de fleste av de 10 ledende årsakene til død.

Nest etter jernmangelanemi var det hudsykdommer som ga flest år levd med kronisk sykdom. På tredjeplass fulgte depresjonssykdommer.

Ledende årsak til død blant unge ble dominert av sykdommer som var vanligst blant barn under fem år. Nedre luftveisinfeksjoner var hyppigste årsak til død både i 1990 og i 2013, men både det absolutte antallet syke og andelen av alle sykdommer ble redusert med 60 prosent i løpet av denne perioden.

Kan forebygges

Å forstå nivå og trender ved ledende dødsårsaker blant barn og unge er avgjørende for å styre investeringer og retningslinjer for informasjon, skriver forfatterne i konklusjonen. Å overvåke disse trendene over tid er avgjørende for å forstå hvor inngrep har en effekt og ved hvilke områder det er behov for mer oppmerksomhet. De fleste av disse dødsfallene kan forebygges. Det finnes velprøvde tiltak som kan forebygge diarèsykdommer, luftveissykdom, sykdom hos nyfødte, jernmangelanemi og trafikkulykker. Denne studien viser at disse tiltakene blir for lite bruk, selv om de potensielt kan redde millioner av liv. Selv om det er en reduksjon i barnedødelighet på verdensbasis, burde nedgangen vært større.

Kilder

Referanser

  1. Global Burden of Disease Pediatrics Collaboration. Global and National Burden of Diseases and Injuries Among Children and Adolescents Between 1990 and 2013. JAMA Pediatr. 2016. archpedi.jamanetwork.com