Nyhetsartikkel

Mindre bruk av sjimpanser i medisinsk forskning

I EU ble medisinsk forskning med sjimpanser som forsøksdyr forbudt i 2010. Nå anbefaler amerikanske myndigheter at bruk av sjimpanser som forsøksdyr, også der kun kan utføres i svært begrensede tilfeller.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ifølge MedlinePlus har en amerikansk statlig utredning utført av The Institute of Medicine (IOM) anbefalt at bruk av sjimpanser i biomedisinsk forskning kun kan gjøres i svært begrensede tilfeller.

IOM er en uavhengig organisasjon som ofte utfører medisinske eller vitenskapelige utredninger. De har nå utviklet to sett med kriterier som skal brukes til å avgjøre om bruk av sjimpanser i biomedisinsk- eller adferdsforskning, er nødvendig eller ikke.

Disse kriteriene inkluderer faktorer som: om en annen passende forskningsmodell kan være tilgjengelig, eller om forskning kan bli utført etisk på mennesker.

- Unødvendig

Ut i fra kriteriene konkluderte panelet som laget utredningen, at bruk av sjimpanser er unødvendig innenfor det meste av medisinsk forskning. Et område som panelet mente forskning på sjimpanser fortsatt muligens kunne ha fordeler, var bruken av monoklonale antistoffer (en type medisin som blir brukt ved kreft, autoimmune sykdommer og inflammatoriske sykdommer). Men også her tror panelet at ny teknologi på sikt kan overflødiggjøre sjimpanser som forsøksdyr. Komiteen var delt i synet på om det er nødvendig å bruke sjimpanser som forsøksdyr ved utvikling av en vaksine mot hepatitt C.

Ifølge Associated Press er det bare i USA og Gabon det fortsatt blir brukt sjimpanser i medisinsk forskning.

Rapporten som ble publisert den 15. desember 2011, var bestilt av National Institutes of Health (NIH) i USA.

Vil du vite mer?

Hele rapporten kan du lese på denne siden: Chimpanzees in Biomedical and Behavioral Research: Assessing the Necessity (2011)