Nyhetsartikkel

Mindre stress hos barn som får stelle hest

Å stelle, ri og tilbringe tid med hester kan senke barns nivå av stresshormoner. Dette kan redusere risikoen for fysiske og psykiske helseproblemer.

Dette ifølge en randomisert kontrollert studie som ble publisert i tidsskriftet Human-Animal Interaction Bulletin1 i 2014, og som har fått økonomisk støtte av USAs National Institutes of Health.

Deltagerne i studien var 131 barn som gikk i 5.-8. klasse, og som tok del i et elleve-ukers utdanningsprogram ved en rideskole i staten Washington. Elevene fikk undervisning om hestens adferd, stell og børsting, omsorg for hesten, håndtering, riding og interaksjon med hesten. Denne undervisningen varte i 90 minutter per uke.

Mål: Å forebygge helseproblemer

Hovedmålet med studien var å undersøke om det å være engasjert i et 11-ukers program med læring om hest, ridning og hestestell kan være gunstig for produksjonen av stresshormon. Målet med dette var å forebygge utvikling av fysiske og psykiske helseproblemer, som er forbundet med avvik i mønstrene til produksjonen av stresshormoner (basalkortisol). Man tror at overgangen til ungdomstiden er en periode i utviklingen hvor hjernen kan være særlig følsom for forhøyede nivå av stresshormoner. Dette kan spille en rolle for utviklingen av stress-relaterte sykdommer, skriver forfatterne av studien.

Les også; Ved bruk av hesten som terapeutisk verktøy kan barn og unge med adferdsproblemer bli bedre rustet til å løse utfordringer, og de får økt selvtillit og styrket selvbilde:Hesten som terapeutikum

Spyttprøver

Det ble tatt spyttprøver av barna både før studien startet, og etter at programmet var ferdig. Spyttprøvene viste at barna hadde betydelig lavere nivå av stresshormoner etter at de hadde fullført programmet, enn barn som ikke hadde deltatt i programmet. Effekten av programmet var uavhengig av nivået av stresshormoner som barnet hadde i utgangspunktet, barnets alder, kjønn og henvisningsstatus.

Selv om sammenhengen mellom lavere gjennomsnittsnivå av kortisol (stresshormon), den psykiske utviklingen, og ungdoms helse på ingen måte er klart forstått, har flere forskere antydet at lavere nivå av stresshormoner kan ha en beskyttende effekt mot utvikling av fysiske og psykiske helseproblemer.

Les også: Flere studier har vist at det å ha et kjæledyr kan være bra for både den psykiske og den fysiske helsen. Det kan du lese mer om her:Kjæledyr - bra for helsen

Lite vitenskaplig bevis fra før

Mange tror at barns selvtillit, adferd og sosiale ferdigheter får en positiv utvikling dersom barnet tilbringer tid med hester, hunder, katter eller andre dyr, men det har tidligere vært lite vitenskaplige bevis for dette.

Kilder

Referanser

  1. Pendry P, Smith AN, Roeter SM. Randomized Trial Examines Effects of Equine Facilitated Learning on Adolescents’ Basal Cortisol Levels. Human-animal Interaction bulletin 2014. www.apa-hai.org