Nyhetsartikkel

Neglelakk påvirker mål av oksygenmetning

Neglelakk kan påvirke mål av oksygenmetning - men det ser ikke ut til å gjelde alle farger.

Dersom du har blå, beige, lilla eller hvit neglelakk, kan dette føre til feil verdier ved mål av oksygenmetning som blir utført med et pulsoksimeter. Dette ifølge en artikkel som ble publisert i Emergency Medical Journal, i septemberutgaven i 2011.1

Bruk av pulsoksimeter for å måle oksygenmetning i arterieblodet, er en veldig verdifull ikke-invasiv metode for å overvåke pasienter som er akutt- eller kritisk syke. Pulsoksimeter-apparatet har lyskilder i to ulike bølgelengder (rødt og infrarødt) på den ene siden, og en fotodetektor på den andre siden. Pulsoksimeteret bruker dette til å kalkulere oksygenmetningen i arterien.

33 friske kvinner i 18-20-års alderen deltok i studien. Alle deltagerne påførte henna på en av fingrene dagen før studien ble gjennomført. Hos alle som deltok ble en av fingrene holdt neglelakkfri. Denne fingeren fungerte som kontroll. Resten av fingrene ble malt i ulike farger, både sterke og svakere farger. Det ble brukt mer enn åtte ulike farger på hver deltager. Noen fikk nye lag med neglelakk etter at en farge ble fjernet.

Samme merke

Neglelakkfargene som ble undersøkt i studien, var rød, blå, beige, lilla, brun, hvit, rosa, grønn, blank, lyseblå, lysegrønn og gul. Alle neglelakkfargene som ble brukt var av samme merke.

Oksygenmetningsmål ble gjennomført ved bruk av tre ulike typer pulsoksimeter, og resultatene fra fingrene med ulike neglelakkfarger, henna og fingeren uten lakk, ble sammenlignet.

Forskerne fant at gjennomsnittlig oksygenmetning målt fra de blå-, beige-, lilla- og hvitlakkede neglene var klart lavere enn målene fra kontrollfingrene og fingrene der neglene var lakkert i andre farger. De fant også høyere mål ved den ene typen pulsoksimeter.

Ved behov for mål av oksygenmetning foreslår forskerne at neglelakken fjernes (med pasientens eller pårørendes tillatelse). En annen mulighet er å måle oksygenmetning på øreflippen, eller plassere pulsoksimeteret langs sidene av fingeren for å unngå feilmålinger.

Kilder

Referanser

  1. HS Çiçek, S Gümüş, Ö Deniz, Ş Yildiz, CH Açikel, E Çakir, E Tozkoparan, E Uçar, H Bilgiç. Effect of nail polish and henna on oxygen saturation determined by pulse oximetry in healthy young adult females. Emerg Med J 2011; 28 (9): 783-785. emj.bmj.com