Nyhetsartikkel

NEL - også i Tyskland !

Etter grundige forberedelser har vi nå startet oversettelsen av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) til tysk, og Norsk Helseinformatikk AS etablerer datterselskap i Tyskland.

NEL i Tyskland

NHI har i snart to år ført samtaler og lagt planer for etablering i Tyskland. Vår hovedsamarbeidspartner i Tyskland er den allmennmedisinske organisasjonen DEGAM (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin). DEGAM har foretatt en kritisk vurdering av ulike beslutningsstøtteprodukter som NEL. Deres konklusjon er: Vi ønsker NEL, og vi vil bidra til å gjøre NEL til et godt tysk produkt.

Samarbeidsavtalen mellom DEGAM og NHI ble signert igår 16. mars under en enkel seremoni i Frankfurt. Avtalen ble underskrevet av professor Ferdinand Gerlach, president i DEGAM, og professor Terje Johannessen, redaktør av NEL og daglig leder i Norsk Helseinformatikk AS (NHI).

NHI etablerer nå en datterbedrift i Tyskland. Det svenske oversetterselskapet Semantix er i gang med oversettelsen. Ambisjonen er at den tyske utgaven av NEL skal være klar for det tyske markedet i løpet av 2016.

Styrker NEL og NHI.no

Foruten i Norge, finnes NEL i Danmark og Sverige. Tyskland blir dermed det fjerde landet som tar i bruk NEL.

NHI.no er publikumsportalen til NEL.

NHI har etablert et nært medisinskfaglig samarbeid mellom de tre skandinaviske redaksjonene. Vi utveksler oppdateringer, revisjoner og nye artikler, og vi avholder årlige felles skandinaviske redaksjonsmøter. Den norske og svenske redaksjonen har månedlige felles redaksjonsmøter. Både i Norge, Sverige og Danmark har redaksjonene knyttet til seg nasjonale nettverk av fageksperter, flere hundre i hvert land, som bidrar til å kvalitetssikre innholdet i våre produkter. Dette har løftet kvaliteten av hvert lands produkt til et høyere nivå enn hva hver av oss ville klart alene.

Den tyske redaksjonen har gitt klare signaler om at de vil inngå i dette flernasjonale redaksjonelle samarbeidet. Det vil gi hele organisasjonen et nytt løft.

Under signeringen i Frankfurt understreket professor Gerlach behovet for et produkt som NEL i DEGAMs arbeid med å forbedre kvaliteten på tysk allmennmedisin.

Vi er stolte!

NHI har i dag 19 heltidsansatte, men vi er fortsatt en liten bedrift i Trondheim. Vi opplever det å lykkes slik vi har gjort, som en stor triumf. Våre kunder er yrkesgrupper som stiller store krav til de verktøy de bruker. Og det må de være for å sikre pasientene best mulig diagnostikk og behandling. Det kan i ytterste konsekvens noen ganger stå mellom liv og død at legen får tilgang til riktig og oppdatert kunnskap fra NEL i sin håndtering av pasienten.

NEL er verken perfekt eller komplett, men våre kunder er fornøyde. Og mottakelsen i andre land har vært strålende.

Vi opplever det som et lite industrieventyr. Vi har oppnådd de målene Departementet satte for oss. NHI og NEL er blitt en suksess.

Historien om NEL

Selskapet Norsk Helseinformatikk AS (NHI) ble etablert i 1996. I 1997 fikk NHI en treårs kontrakt med Sosial- og helsedepartementet om å utvikle et elektronisk oppslagsverk for allmennleger. Samtidig inngikk NHI i departementets program for næringsutvikling der departementets mål er å bidra til etablering av levedyktige kommersielle bedrifter i helsesektoren.

Våren 1999 kom førsteutgaven av NEL. Frem til 2004 ble NEL distribuert på CD, men etter den tid har NEL vært nettbasert. Helt fra starten var NEL et abonnementsprodukt, der leger og andre kunder betaler årsabonnement.

Etter hvert som NEL ble kjent, fikk vi tilbakemeldinger fra sykehusleger om at "NEL er like viktig for oss som for allmennlegene. Vi trenger et oppslagsverk som holder oss oppdaterte på medisinen utenfor eget spesialfelt." Da NEL ble tilgjengelig i sykehus, reagerte sykepleierne: "Vi behøver NEL. Det er vi som snakker med pasientene! Vi trenger NELs pasientinformasjoner og undervisningsmateriell." Siden da har ambisjonen med NEL vært å lage et generelt medisinsk oppslagsverk som flest mulig kan ha nytte av.

NEL i Norge

Status i dag er at over 95% av allmennlegene i Norge abonnerer på NEL, 25% av sykehusene og et økende antall kommuner. Trafikktall viser at det er vel 20.000 brukere og vel 200.000 sidevisninger per uke, og vel 60.000 brukere og 800.000 sidevisninger per måned.

NEL i Danmark

I 2008 solgte vi innholdet i NEL til Danske Regioner i Danmark. De første årene brukte danskene norske artikler, men i 2011 var alt innhold oversatt og tilpasset danske forhold. Lægehåndbogen er et nasjonalt oppslagsverk i Danmark og inngår i den danske Sundhedsportalen. Det er gratis tilgjengelig for alle danske borgere - helsepersonell og borgere - og trafikken er således betydelig høyere enn på norske NEL.

NEL i Sverige

I Sverige etablerte NHI et joint venture med Dagens Medicin. Oversettelse og tilpasning av artiklene til svenske forhold startet høsten 2011, og svenske NEL, Medibas, ble lansert våren 2013. I Sverige som i Norge er Medibas et abonnementsprodukt. Status per nå er at 25% av allmennlegene abonnerer på Medibas, og trafikken øker.