Nyhetsartikkel

NEL ut av Helsebiblioteket - betyr det noe for folk flest?

Helsebiblioteket har valgt å erstatte NEL med engelskspråklige verktøy fra våren 2010. Dette har skapt voldsomme reaksjoner blant norske allmennleger, som verdsetter NEL høyt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

NHI.no er publikumsversjonen av NEL, som er helsepersonellets oppslagsverk. NEL ble utgitt for første gang i 1999 og har siden februar 2007 vært fritt tilgjengelig for alt offentlig godkjent helsepersonell via Helsebiblioteket - etter at vi hadde vunnet anbudskonkurransen. På samme tid ble Pasienthåndboka.no - nå NHI.no - lansert.

Helsebiblioteket har i høst gjennomført en ny anbudskonkurranse der man la vesentlig vekt på vitenskapeligheten i produktet og minimal vekt på tilpassing til norsk helsetjeneste. NEL tapte denne konkurransen for et britisk (BMJ Best Practice) og et amerikansk (UpToDate) produkt, to verdensledende oppslagsverk.

Norske leger i harnisk

Beslutningen har ført til voldsomme reaksjoner blant norske allmennleger som føler de blir fratatt sitt viktigste verktøy. Det påpekes også at NEL brukes i høy grad av turnusleger, sykehusleger, sykepleiere både i sykehus og i kommunehelsetjenesten, andre helseprofesjoner, studenter. NEL har på mange måter blitt "limet" i norsk helsetjeneste og blir av mange ansett som kanskje det viktigste verktøyet for å oppnå samhandling.

Hva er formålene med NEL?

NEL er laget for å bidra til å oppnå 5 helsepolitiske mål:

  • Skape likeverdige tilbud til pasientene
  • Fremme forskningsbasert kunnskap i helsetjenesten
  • Styrke pasientmedvirkningen
  • Fremme samhandlingen
  • Fremme livslang læring

Tilbakemeldingene vi nå får fra grasrota i norsk helsetjeneste, tyder på at NEL er viktig i arbeidet for å nå disse målene.

Betyr dette noe for folk flest?

En fjerning av NEL fra Helsebiblioteket vil få den konsekvensen at færre helsearbeidere får tilgang til NEL. Mange vil tegne abonnement og betale selv som tidligere, andre er avhengig av at arbeidsgiver inngår abonnementsavtale (eks. sykehus, kommuner). Konsekvensen blir at færre får tilgang til NEL og må bruke andre oppslagsverk - eventuelt det engelskspråklige BMJ Best Practice - eller ingenting.

Det kan føre til større sprik i behandlingen av pasienter. Det kan bety at man risikerer å praktisere gårdagens medisin og ikke dagens. Færre pasientinformasjoner skrives ut til pasienter, noe som kan gi større usikkerhet og manglende kunnskap hos pasienten om sykdommen, undersøkelsen, behandlingen etc. Mangelfull kjennskap til egen og andres rolle i behandlingen av en pasient, svekker samhandlingen mellom helsearbeiderne. Bortfall av NEL kan også svekke den livslange læringen, med NEL lærer helsearbeideren mens hun arbeider ("learn-as-you-work").

Hva skjer med NEL nå?

NEL vil bestå og redaksjonen vil fortsette med daglige oppdateringer. Vår usikkerhet er om den nye situasjonen får negative økonomiske følger. Hvis så, vil det bremse utviklingen av NEL.

Vårt mål er å opprettholde og videreutvikle NEL. Vi har ambisiøse planer. Fremtiden vil vise om vi blir i stand til å realisere planene.

Si din mening her!