Nyhetsartikkel

Neseballong mot væske i mellomøret

Væske i mellomøret, sekretorisk otitt, er den vanligste årsaken til hørselsnedsettelse hos små barn. En studie har undersøkt en behandlingsmetode som går ut på å blåse opp en ballong med nesen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien ble forhåndspublisert i Canadian Medical Association Journal i juli 20151.

320 barn i alderen 4-11 år som nylig hadde fått påvist væske i mellomøret (sekretorisk otitt) ble inkludert i studien. Halvparten fikk behandling med neseballong, mens den andre halvparten fikk vanlig behandling.

Les også: Væske i mellomøret

Væske i mellomøret - sekretorisk otitt

Mellomøret har forbindelse til svelget gjennom øretrompeten. Gjennom øretrompeten utlignes trykk mellom omverdenen og mellomøret . Dersom øretrompeten er trang eller stengt, oppstår det undertrykk i mellomøret. Et slikt undertrykk kan irritere slimhinnen og føre til økt væskedannelse med nedsatt hørsel som resultat. Sekretorisk otitt inntreffer i noen tilfeller etter en ørebetennelse, eller kan oppstå uten kjent årsak.

Oversiktsbilde av øret

På ethvert tidspunkt har 5% av barn i alderen 2-4 år vedvarende (over 3 måneder) hørseltap på begge ører som følge av væske i mellomøret. Høyeste forekomst er omkring 1-årsalderen. Etter tre måneder har tilstanden gått tilbake hos over halvparten, og etter et halvt år har over 70% blitt bra av seg selv. I de tilfellene hvor tilstanden ikke går over av seg selv, har det til nå vært behandling med dren som har vært aktuelt.

Se en animasjon av mellomørebetennelse her:

Mellomørebetennelse

Neseballong

Metoden, som på engelsk kalles autoinflation, går ut på å blåse opp en ballong med det ene neseboret, mens man holder for det andre. På grunn av det økte trykket i nesehulen, åpnes øretrompeten, og det negative trykket i mellomøret utlignes. Man tror at dette motvirker væskeopphopning i mellomøret.

Rent praktisk tres ballongen på et "nesestykke", strekkes eller blåses opp noen ganger, og blåses så opp gjennom ett nesebor mens man holder for det andre. Neseballongene kan kjøpes prefabrikerte, eller kan lages ved å feste en passe elastisk ballong til munnstykket til en fløyte (17. maifløyte, partyfløyte eller lignende).

Vil du se metoden i praksis? På denne siden fra University of Southampton finner du en video hvor metoden illustreres: Nasal balloon autoinflation

Se også animasjonen: Innsetting av øredren

Hjelper det å bruke neseballong?

I studien skulle "ballonggruppen" utføre behandling med neseballong tre ganger daglig i en måned. Alle barna, også de som fikk vanlig behandling, fikk undersøkt trykket i mellomøret etter en og tre måneder. Etter en måned hadde 47% i neseballong-gruppen normale trykkmålinger mot 36% i gruppen som hadde fått vanlig behandling. Resultatene etter tre måneder var henholdsvis 50% og 38%.

Det er svært få ulemper knyttet til behandlingen. Noen få barn måtte avbryte på grunn av smerter i øret. Ellers kan metoden være vanskelig å gjennomføre for de minste barna, og passer nok best fra 4-årsalderen. For noen barn og familier kan det være vanskelig å gjennomføre behandlingen tre ganger daglig. Studien brukte et kombinert registrerings- og belønningssystem i form av klistremerker på et skjema etter utført blåsing.

Det har også tidligere vært gjort studier for å se om autoinflation har effekt mot væske i mellomøret. I 2013 ble det publisert en metaanalyse2 som samlet resultatene fra åtte studier. Studiene viste totalt sett positiv effekt, men var gjennomgående små og manglet blant annet langtidsoppfølging.

Metaanalysen konkluderte likevel med at man kan vurdere denne metoden ved sekretorisk otitt på grunn av flere fordeler. I tillegg til at studiene har vist positiv effekt, kan behandlingen initieres hos allmennlegen, behandlingen koster lite, og det er svært få komplikasjoner knyttet til metoden. I tillegg kjenner man ikke til annen effektiv behandling enn innsetting av dren, som er et operativt inngrep også forbundet med en viss risiko.

Hos barn med væske i mellomøret, er konklusjonen derfor at behandling med neseballong er et trygt alternativ til å vente på spontan helbredelse.

Kilder

Referanser

  1. Williamson I, Vennik J, Harnden A, et al. Effect of nasal balloon autoinflation in children with otitis media with effusion in primary care: an open randomized controlled trial. CMAJ 2015. doi:10.1503/cmaj.141608 DOI
  2. Perera R, Glasziou PP, Heneghan CJ, et al. Autoinflation for hearing loss associated with otitis media with effusion. Cochrane Database of Syst. Rev 2013; 5: CD006285. doi:10.1002/14651858.CD006285.pub2 DOI