Nyhetsartikkel

Norge i front i utviklingen av beslutningsstøtte i Skandinavia

Medisinsk ekspertise og forskning i Skandinavia regnes blant det ypperste i verden. Målet med samarbeidet mellom norske NEL, danske Lægehåndbogen og svenske Medibas er å bidra til at den enkelte av oss får best mulig helsehjelp.

Onsdag 26. september 2012 ble det første felles skandinaviske redaksjonsmøtet for NEL, den danske Lægehåndbogen og den kommende svenske utgaven av NEL, Medibas, avholdt i Trondheim.

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av 95 prosent av alle allmennleger i Norge. I 2008 kjøpte danske helsemyndigheter NEL, og i november 2012 lanseres den svenske utgaven av NEL. NHI.no er publikumsportalen til NEL.

Siden Sverige nå også kommer med, så er en historisk milepæl nådd da det første felles skandinaviske redaksjonsmøtet ble holdt i Trondheim 26. september. Sentrale tema var hvordan samarbeidet skal videreutvikles og hvordan NEL, Lægehåndbogen og Medibas kan bidra til å forbedre befolkningens helsetjenestetilbud. Selv om kvaliteten på skandinavisk medisin på sitt beste er i verdenstoppen, er det hele tiden en utfordring å nå ut med kunnskapen om hva som er beste diagnostikk og beste behandling til den enkelte lege og sykepleier. Der spiller NEL, Lægehåndbogen og Medibas sentrale roller.

- Skal løfte nivået enda høyere

Engelskspråklige oppslagsverk dominerer innenfor medisinen. Det betyr ikke at skandinaviske verktøy er dårligere. Medisinsk ekspertise og medisinsk forskning i Skandinavia anses å være helt i front, men vi vet at det i klinisk praksis kan være stor variasjon i kvalitet. Utfordringen er å sikre hver enkelt av oss best mulig helsehjelp.

Dette er det sentrale målet for redaksjonene i Skandinavias største oppslagsverk for leger og helsepersonell: NEL, Lægehåndbogen og Medibas.

- Formålet med det skandinaviske samarbeidet er at vi skal låne og lære av hverandre, slik at vi kan løfte kvaliteten på hvert lands produkt til et høyere nivå enn det hver av oss alene kan klare, sier Terje Johannessen som er redaktør og gründer av NEL og NHI i Norge.

Konstant utvikling

[imported]
[imported]

Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL, brukes av 95% av alle norske allmennleger. I tillegg abonnerer Helsedirektoratet, Statens Helsetilsyn, Pasient og brukerombudet, NAV, Forsvarets sanitet, ca. 50 kommuner og 1/3 av sykehusene på NEL. NEL er et beslutningsstøtteverktøy som kontinuerlig oppdateres, og som brukes av leger, sykepleiere og annet helsepersonell når de er usikre på om de er ajour med dagens medisinske kunnskap. I løpet av sekunder kan legen/helsearbeideren finne og lese den kunnskapen som behøves der og da, og på den måten sikre at pasienten får best mulig behandling.

Medisinen er i kontinuerlig utvikling, og det er umulig for en lege å være oppdatert på alt til enhver tid - særlig vanskelig er det for generalistene.

NEL består av over 3000 oversiktsartikler for helsepersonell og 4000 informasjonsskriv beregnet på pasienter om symptomer, sykdommer, behandlinger, undersøkelser. I tillegg er det over 2000 illustrasjoner, videoer og animasjoner. NEL har vært i bruk i Norge siden 1999.

Norsk Helseinformatikk AS

I 2008 kjøpte danske helsemyndigheter NEL. Den danske utgaven, Lægehåndbogen, er nasjonalt oppslagsverk i Danmark. Og i november 2012 lanseres den svenske utgaven av NEL, Medibas, i Sverige. Foruten de tre redaksjonene deltar mange hundre spesialister i kvalitetssikringen av innholdet i de tre landene.

Det norske selskapet Norsk Helseinformatikk AS står bak disse produktene og har utviklet og drifter den tekniske løsningen for alle tre produktene. De tre nasjonale redaksjonene samarbeider tett om å kvalitetssikre innholdet.