Informasjon

Nye tester kan avsløre kreft i eggstokkene tidligere

Nylig har forskere kommet frem til en screening som kan avsløre kreft i eggstokkene på et tidlig stadium. Ettersom kreft i eggstokkene ofte blir oppdaget sent og etter at den har spredt seg til andre organer, kan en slik test bidra til å redde mange liv.

Temaside om Korona

Eggstokkreft blir ansett som den mest dødelige gynekologiske kreftsykdommen. Den er bare 10 prosent så vanlig som brystkreft, men tre ganger mer dødelig. Årsaken er at det hittil ikke har eksistert tester som kan avsløre eggstokkreft i et tidlig stadium. I tillegg er sykdommen preget av lite karakteristiske symptomer, som hver for seg virker ufarlige. Derfor oppdages sykdommen ofte først når den har utviklet seg langt. I mer enn annethvert tilfelle har kreftceller rukket å spre seg til andre organer når diagnosen stilles. Dermed kan en test som tidlig avslører kreft i eggstokkene, ha mulighet til å redde mange liv.

Måler nivåene av seks kreftrelaterte proteiner

Ny forskning har nå vist lovende resultater med en ny test som kan påvise denne kreftformen på de tidligste stadiene1-2.

Forskere har utviklet en screeningtest som måler nivåene av seks kreftrelaterte proteiner (leptin, prolactin, osteopontin, insulin-like growth factor 2, makrofag-inhibisjonsfaktor og CA-125) i blodprøver. Alle disse er proteiner som forandrer seg som følge av ulike typer kreft, kanskje som en del av en immunreaksjon. En slik test er unik fordi den bruker en kombinasjon av proteiner som representerer hvordan hele systemet reagerer på kreft, fremfor å fokusere på ett enkelt protein. Hver for seg gir ingen av disse proteinene sikre/gode nok svar.

God spesifisitet

I en tidlig studie der 500 kvinner deltok, påviste prøven eggstokkreft korrekt i 99 prosent av tilfellene. Spesifisiteten av testen var på 99,76 prosent. Dette betyr at 99,7 prosent av alle som er friske, har en normal prøve. Dette er et svært godt resultat.

Funn som ble publisert i tidsskriftet Clinical Cancer Research den 15. februar 2008, antyder at testen nøyaktig kan skille mellom de som har kreft i eggstokkene, og de som ikke har det. I denne studien deltok 500 kvinner. 156 hadde nylig fått diagnosen kreft i eggstokkene, og 362 friske kvinner som hadde høy risiko for å utvikle slik kreft. Testen identifiserte nøyaktig 95,3 prosent av de som hadde sykdommen (sensitivitet) og 99,4 prosent (spesifisitet) av de som ikke hadde den.

Flere studier er nødvendig

I følge Harvards Health Letter er spesifisitet svært viktig ved denne diagnosen, ettersom kirurgi er den eneste måten å få et sikkert svar på om en kvinne har kreft i eggstokkene.

Videre skriver de at den amerikanske interesseorganisasjonen for eggstokkreft ser positivt på resultatet av studien, men mener at flere studier er nødvendig, og at det fortsatt kan ta flere år før en slik test er godkjent og kommersielt tilgjengelig.

Hvert år får ca. 450 norske kvinner diagnosen kreft i eggstokkene. Det er den 5.- 6. mest vanlige kreftformen blant kvinner, og risikoen for sykdommen stiger inntil 60-årsalderen.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Visintin I, Feng Z, Longton G, Ward DC, Alvero AB, Lai Y, Tenthorey J, Leiser A, Flores-Saaib R, Yu H, Azori M, Rutherford T, Schwartz PE, Mor G. Diagnostic Markers for Early Detection of Ovarian Cancer. Clin Cancer Res. 2008; 14: 1065-72.
  2. Mor G, Visintin I, Lai Y, Zhao H, Schwartz P, Rutherford T, Yue L, Bray-Ward P, Ward DC. Serum protein markers for early detection of ovarian cancer. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005; 102: 7677-82.