Nyhetsartikkel

Nytt verktøy kan stille autisme-diagnose tidlig

Et nytt og nøyaktig verktøy kan påvise autisme til barn allerede ved 12 måneders alder.

Det viser en studie publisert i JAMA Network Open1.

Dette er en studie som har pågått i fire år der 13 500 barn er inkludert.

Ved autismespekterforstyrrelser har barnet forstyrrelser i sosialt samspill, språk og viser begrenset og repeterende atferd. Autisme omtales av fagpersoner som en nevroutviklingsforstyrrelse. Det anslås i Norge at omkring ett av tusen barn har en alvorlig autismespekterforstyrrelse. 

Forskerne bak JAMA-studien skriver at omtrent to prosent av mennesker verden over har en diagnose innen autismespekteret, men at noen studier rapporterer en utbredelse på fire prosent eller høyere.

Screening-verktøyene

Diagnoseverktøyene SACS-R og SACS- PR står for henholdsvis Social Attention and Communication Surveillance-Revised og SACS-Preschool.

SACS-R og SACS-Preschool er blitt utprøvd i denne studien. Og den viser at ved hjelp av dette verktøyet kan autismediagnosen settes svært nøyaktig og tidligere enn hva som har vært tilfelle til nå. 

Av barna som i alderen 12 til 24 måneder ble identifsiert med "høy sannsynlighet" for en autismediagnose, ble 83 prosent senere diagnostisert med autisme.

Når diagnoseverktøyet ble brukt sammen med SACS-Preschool, ble 96 prosent av barna innen autismespekteret identifisert ved en helsesjekk da de var 3,5 år.

Innledningsvis i studien skriver forskerne at det er et behov for å forbedre verktøyet for å identifisere autisme tidlig og at nøyaktigheten i dagens verktøy ikke er god nok.  

Verktøyet brukes til å identifisere et sett med atferd som er karakteristisk for barn med autisme fra de er 11 måneder.

Ved å bruke metoden, blir det sett etter sjelden eller inkonsekvent bruk av:

  • Bevegelser, som å peke på objekter
  • Respondere på navn som brukes
  • Øyekontakt
  • Imitasjon eller kopiering av andres aktiviteter
  • Være interessert i det andre gjør
  • Kunne "late som"

Tidlig diagnose viktig

– Foreldre blir ofte bedt om å «vente og se» når de har spørsmål om barns utvikling, sier forsker og førsteamanuensis Josephine Barbaro ved La Trobe Universitys i Australia2. Hun sier at gjennomsnittsalderen for når diagnosen settes, er fire til fem år, og at mange mister muligheten for tidlig støtte.  

Barbaro omtaler diagnoseverktøyet SACS som svært effektivt. Om de blir tatt i bruk i primærhelsetjenesten ved rutinemessige helsekontroller, kan det utgjøre en stor forskjell om hvor tidlig diagnosen settes. Hun understreker hvor viktig det er at diagnosne stilles tidlig: 

– Tidlig diagnose forbedrer utviklingsresultatene, øker deltakelsen i skolegangen og gjør det mulig for barn å forstå egne behov og identitet fra de er små, sier Barbaro.

SACS-R brukes nå i Australia. 

Helsepersonell i ti andre land rundt om i verden har også fått opplæring i å bruke verktøyet.

Kilder

Referanser

  1. Barbaro J, Sadka N, et.al.. Diagnostic Accuracy of the Social Attention and Communication Surveillance–Revised With Preschool Tool for Early Autism Detection in Very Young Children. . jamanetwork.com
  2. La Trobe University, Highly effective autism screening tool, 2022 www.latrobe.edu.au