Nyhetsartikkel

Økt blodtrykk under pandemien

Hos voksne med høyt blodtrykk økte blodtrykket de første månedene i pandemien. Deretter tok helsetjenesten og pasientene nye metoder i bruk for å få kontroll.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Hypertension i november 202212. Studien brukte data fra tre store systemer innen den amerikanske helsetjenesten.

I de første åtte månedene av pandemien økte blodtrykket hos voksne med høyt blodtrykk. På samme tid gikk antallet målinger av blodtrykk i denne gruppen kraftig ned.

Digitale helsetjenester og hjemmemåling

Problemet viste seg å ikke bli på langt nær så alvorlig som forventet, trolig på grunn av den raske tilpasningen til digitale helsetjenester og hjemmemåling av blodtrykk.

Den vellykkede bruken av disse alternativene til fysisk oppmøte på legekontoret, gir grunn til å være optimistisk med tanke på fremtidige katastrofer og folkehelsekriser, mener forskerne.

Høyt blodtrykk påvirker over en milliard mennesker på verdensbasis. Dårlig kontroll på blodtrykket øker risikoen for hjerte– og karsykdom, og for alvorlig covid–19 sykdom.

Studien

I studien så forskerne på data fra 137 593 voksne med høyt blodtrykk og sammenlignet blodtrykk som ble målt hos deltagerne før pandemien med blodtrykket det første året i pandemien.

Gjennomsnittsalderen på deltagerne var 66 år. Litt over halvparten var kvinner.

Forskerne fant at andelen blodtrykksmål falt med opptil 90 prosent de første tre måndene av pandemien. Deretter økte det gradvis, men på slutten av studien var det fortsatt lavere enn før. Forskerne tror at reduksjonen skyldes avlyste eller utsatte timer hos lege.

De undersøkte også hvor stor andel av deltagerne som klarte å holde blodtrykket under 140/90 mmHg – som er grensen for høyt blodtrykk.

Deltagernes systoliske trykk (overtrykket) økte med 1.79 mmHg i snitt, mens det diastoliske trykket (undertrykket) økte med 1.30 mmHg i snitt. Dette kan virke lite, men selv en liten økning øker risikoen for hjerte– og karsykdom.

Bedre enn forventet

Resultatene var bedre enn forskerne forventet. De trodde at blodtrykket kom til å være dårligere på grunn av mindre fysisk aktivitet, stress, dårligere søvn og andre risikofaktorer som økte under pandemien.

Sannsynligvis er digitale helsetjenester og bruk av utstyr til å måle blodtrykket selv (hjemme), årsaken til at det ikke økte mer.

– Nå vet vi at blodtrykket kan kontrolleres relativt godt ved hjelp av slik teknologi, sier en av forfatterne i en uttalelse til National Institutes of Health.

Forfatterne påpeker at det fortsatt er viktig at denne gruppen møter legen sin regelmessig, og at de følger rådene de får derfra om livsstil og medisiner.

 

Kilder

Referanser

  1. National Institutes of Health: NIH-funded study shows blood pressure levels rose during pandemic www.nih.gov
  2. Gotanda H, Liyanage-Don N, Moran AE, et al. Changes in Blood Pressure Outcomes among Hypertensive Individuals during the COVID-19 Pandemic: A Time Series Analysis in Three U.S. Healthcare Organizations. Hypertension 2022; 79: 2733–2742. www.ahajournals.org