Nyhetsartikkel

Ønsker nye holdninger til bruk av medisinsk cannabis

Holdninger til cannabisprodukter til medisinsk bruk må endres, med større og mer passende bruk av slike produkter for å lette pasienter for smerte, skriver forfatterne av en medisinsk rapport som ble publisert i BMJ Open i oktober 2020.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forfatterne har sett på forhold i Storbritannia, der cannabisbaserte produkter for medisinsk bruk ble lovlig i november 2018.

Artikkelen i BMJ Open finner du her.1

De fleste antok da at disse produktene umiddelbart ville bli gjort tilgjengelig for pasienter. Det har ikke skjedd.

Nesten ingen resepter har blitt skrevet ut fra National Health Service (NHS), og færre enn 100 har blitt gjort tilgjengelige via private aktører - til kostnader på minst 1000 pund i måneden. Konsekvensen er at noen foreldre med barn som har epilepsi fortsatt drar til andre land for å skaffe den eneste behandlingen som har vist seg å være effektiv mot tilstanden - medisinsk cannabis, skriver forfatterne.

Får tak i cannabis på ulovlig vis

Det er estimert at flesteparten av de 1.4 millioner brukere av medisinsk cannabis i Storbritannia får tak i cannabis illegalt. I tillegg til at det er ulovlig, er det av ukjent kvalitet, innhold og opprinnelse.

Dette til tross for at det finnes betydelig bevis for at cannabisprodukter kan ha effekt på mange tilstander, skriver de.

Forfatterne har forsøkt å finne svar på hvorfor Storbritannia ligger bak andre land som har legalisert cannabis til medisinsk bruk. De fant flere barrierer som må overvinnes for at pasientene lettere skal får tilgang til medisinsk cannabis. Disse inkluderer bekymringer knyttet til mangel på vitenskaplig bevis for effekten cannabis har på medisinske tilstander. Forfatterne mener at det finnes mange pasientkontrollerte tilnærminger som kan brukes. Dokumentasjon fra internasjonale databaser antyder at denne nye medisinklassen gir en betydelig fordel i behandlingssammenheng for mange som bruker medisiner som er ineffektive eller dårlig tolerert.

Etterspurt av pasienter - ikke leger

Andre forklaringer på hvorfor medisinsk cannabis er lite tilgjengelig for pasienter, var at det var etterspurt av pasienter, ikke leger. Det var også en utfordring at medisinsk cannabis ble ansett å være et spesialprodukt. Det var utfordrende for de som skrev det ut, blant annet fordi den som skriver ut medisinen, er ansvarlig for enhver skade som oppstår, til forskjell fra andre produkter der produsenten blir holdt ansvarlig.

En annen årsak er at medisinsk forskning i nesten 50 år har fokusert på risikoen ved bruk av cannabis. Dette inkluderer påstander om skader som sterilitet hos menn, lungekreft og schizofreni. Mye av dette har blitt tilbakevist og var generelt resultatet av rekreasjonell bruk, ikke medisinsk bruk.

Forfatterne sier videre at flere tusen pasienter i Storbritannia selvmedisinerer seg med ikke-regulerte cannabisprodukter. Internasjonale bevis antyder at disse nye medisinske produktene kan tilby en fordel for mange. De mener også at økt bruk av medisinsk cannabis kan føre til kostnadsbesparelser for den britiske helsetjenesten, i form av kortere sykehusopphold og færre forskrivninger av andre medisiner - særlig opioider for kronisk smerte.

Bekymringsverdig

Forfatterne konkluderer med at medisinske og farmasøytiske yrker har mislyktes i å omfavne medisinsk cannabis, til tross for at det ble lovlig i Storbritannia for 18 måneder siden. Dette er bekymringsverdig med tanke på pasientene og kan ha ført til dødsfall som kunne ha vært forebygget - for eksempel fra tilstander som epilepsi. - Vi håper at artikkelen vil hjelpe politiske beslutningstakere å forstå utfordringer ved forskrivning av medisinsk cannabis, og slik hjelpe dem å utvikle retningslinjer for å overvinne den nåværende svært utilfredsstillende situasjonen, skriver de.

Medisinsk cannabis i Norge

Retningslinjer og holdninger til bruk av medisinsk cannabis varierer mellom ulike land. I Norge har legemidlet Sativex, en munnspray basert på ekstrakt fra cannabisplante, markedsføringstillatelse. Sativex blir brukt til symptomlindring av spasmer hos voksne med MS. Noen andre midler er i bruk i Norge på godkjenningsfritak.
 
Legemiddelverket skriver følgende på sine nettsider: Både Helsedirektoratet og Legemiddelverket er enige om at det finnes en liten gruppe pasienter som kan ha nytte av lindrende behandling med medisinsk cannabis. Dette kan for eksempel gjelde pasienter med alvorlig kreftsykdom eller pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler2.
 
 
Kilder

Referanser

  1. Nutt D, Bazire S, Phillips LD, Schlag AK. So near yet so far: why won’t the UK prescribe medical cannabis?. BMJ Open 2020. bmjopen.bmj.com
  2. Legemiddelverket: Prosedyre for behandling med medisinsk cannabis innenfor dagens regelverk legemiddelverket.no