Nyhetsartikkel

Oppsiktsvekkende: Ny blodprøve kan påvise kreft tidlig

Forskere i Oxford har utviklet en ny blodprøvetest som kan gjøre det mulig å påvise kreft på et tidlig stadie - uten å vite hvilken type kreft det er.

Dette ifølge Medscape1.

Testen kan oppdage kreft hos personer som har diffuse symptomer som uforklarlig vekttap og slapphet. Den kan også skille mellom pasienter med kreft med og uten spredning.

Testen er den første blodprøven som kan fastslå spredning av en kreftsykdom uten å vite hvilken krefttype det er.

Rask og rimelig test

Teknikken bruker magnetiske felt og radiobølger til å analysere nivåene av nedbrytingsstoffer fra kreftsvulster (metabolitter) i blodet, der metabolittene fungerer som biomarkører (stoff i blodet som kan analyseres og si noe om personen blodet er hentet fra) for å skille mellom ulike kreftstadier. Testmetoden betegnes nukleær MR-metabolomikk.

Testen er angivelig rask, koster lite, og kan være godt egnet tidlig i utredningen.

Tidlig diagnose av kreft er avgjørende for å kunne bedre prognosen til en som er rammet av kreftsykdom. Med vage og diffuse symptomer kan det være vanskelig å stille diagnosen.

- Oppsiktsvekkende

Forskerne understreker at det fortsatt er behov for flere studier for å forstå mer, og at teknikken må testes i en større gruppe for å bekrefte resultatene og evaluere nytten av en slik test.

Terje Johannessen, som er professor i allmennmedisin, redaktør av Norsk Elektronisk Legehåndbok og ansvarlig redaktør for NHI.no, sier at studien er oppsiktsvekkende.

- Det er nesten for godt til å være sant! Nettopp derfor er det grunn til å avvente videre utprøving av testen. I den aktuelle studien deltok 300 pasienter med vage, men kreftmistenkelige symptomer. Forskerne oppgir tall som tilsier at testen er overraskende presis, samtidig som de understreker at de foreløpig vet for lite om hvilke nedbrytingsstoffer (metabolitter) som skal anvendes i analysene. Dersom testen viser seg å være så god som de hevder, så vil det innebære at vi i mange tilfeller kan stille kreftdiagnosen på et tidligere tidspunkt av kreftsykdommen, noe som kan innebære bedre leveutsikter for pasienten. Dessuten vil det også kunne være ressursbesparende fordi det kan gjøre det lettere å prioritere hvilke pasienter som trenger rask utredning, og det kan også føre til at man kan redusere antallet bildeundersøkelser, sier Johannessen.

Testen er utviklet i England og inngår i myndighetenes (NHS) satsing på at primærlegene raskere skal kunne stille kreftdiagnoser. Testen er foreløpig ikke kommersielt tilgjengelig.

Johannessen har skrevet vår nyhetssak for profesjonelle om denne studien. Den finner du her:Ny blodprøve påviser kreft hos pasienter med uspesifikke symptomer

Kilder

Referanser

  1. Medscape:Blood Test Accurately Detects Cancer in People with Non-Specific SymptomsForfatter: Broder T