Nyhetsartikkel

Overdosedødsfall

Totalt døde 38.329 mennesker i USA av overdose i 2010. I 58 prosent av alle dødsfallene var godkjente legemidler innblandet, og særlig opioide smertestillende legemidler gjør seg gjeldende i denne dystre statistikken.

Dette ifølge en artikkel som ble publisert i JAMA (The Journal of the American Medical Association) i februar 20131.

Ifølge forfatterne viser tallene fra 2010 at antallet overdosedødsfall økte for ellevte år på rad. Legemidler, særlig opioide smertestillende, har drevet denne økningen. Opioider vil si morfinlignende preparater, fra Paralgin Forte og til rent morfin.

3 av 4 dødsfall var utilsiktet

Av de 38.329 overdosedødsfallene i USA i 2010, involverte de fleste kjente legemidler (58 prosent), mens 25 prosent involverte uspesifiserte medisiner. Av overdosedødsfallene som var knyttet til legemidler, var 75 prosent utilsiktet, 17 prosent var selvmord, og i 8 prosent av tilfellene var ikke hensikten kjent.

Blant legemidlene inngikk opioider i 75 prosent av tilfellene. Benzodiazepiner (valium og lignende) var med i 29 prosent av tilfellene, antidepressiva i 18 prosent, og antiepileptika og antiparkinsonmedisiner i 8 prosent av tilfellene.

Opioide smertestillende oftest involvert

Opioider var også involvert i de fleste av dødsfallene som involverte benzodiazepiner (77 prosent), antiepileptika og parkisonmedisiner (66 prosent), antipsykotiske og nevroleptiske medisiner (58 prosent), antidepressiva (58 prosent), andre smertestillende, febernedsettende og giktmedisin (57 prosent) og andre medisiner mot psykiske lidelser (54 prosent).

Analysen bekrefter at opioide smertestillende er de legemidlene som oftest er involvert i medisinske overdosedødsfall - enten alene eller i kombinasjon med andre medisiner.

Overvåkingsprogrammer

Det fremhever også hvor hyppig medisiner som blir foreskrevet for psykiske helseproblemer, var forbundet med overdosedødsfall. Mennesker med psykiske lidelser har økt risiko for tung medisinering, for ikke-medisinsk bruk, og for overdose av opioider. Screening, identifikasjon og riktig håndtering av slike sykdommer er en viktig del av både adferdsmessig helse og håndtering av kroniske smerter, skriver forfatterne i en kommentar til artikkelen.

Forskerne bak studien mener at verktøy i form av overvåkingsprogrammer som kontrollerer reseptbelagte legemidler, og elektroniske pasientjournaler, kan hjelpe klinikere å identifisere risikobruk av medisiner, særlig for opioider og benzodiazepiner.

Kilder

Referanser

  1. Jones C.M, Mack K.A., Paulozzi L.J. . Pharmaceutical Overdose Deaths, United States, 2010. JAMA 2013; 309 (7): 657-59. jama.jamanetwork.com