Nyhetsartikkel

Overgrep mot eldre på norske sykehjem

Midt på natten våknet han av at mannen han delte rom med slo han hardt i ansiktet. Selv ble han liggende våken, lenge etter at overgriperen hadde sovnet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det skjedde med en bekjent av meg. Han hadde nylig måttet flytte fra det store, romslige murhuset han selv hadde bygget, og inn på et tomannsrom i et sykehjem. Det ble for vanskelig å bo hjemme, men det føltes ikke trygt å sove på rom med en annen som plutselig sto opp om natten for å slå. Sykehjemsledelsen gjorde ingenting - det var tross alt en engangshendelse, påpekte de.

Ifølge temarapporten Menneskerettigheter i Norske sykehjem1 bor det omtrent 41 000 mennesker i sykehjem i Norge. Det antas at omtrent 80 prosent av disse har demens, og at ca. 70 prosent har psykiske lidelser.

Les også: Mange eldre blir utsatt for vold

Underutforsket

Foto: HiST
Foto: HiST

Ifølge rapporten kan store mangler i omsorgen i sykehjem i seg selv utgjøre nedverdigende behandling. Flere kilder dokumenterer at forsømmelse i helsetilbudet ved norske sykehjem ikke er uvanlig. Det kan dreie seg om å unnlate å skifte på pasienter som har behov for det, forsømt munnstell, forsinket pleie lenger enn nødvendig og utilstrekkelig behandling av sår og skader.

- Vold mot eldre er underutforsket. I mange år har vi innledet artikler med å skrive at vi fortsatt er i startfasen, men slik er det fordi vi er så få på verdensbasis som jobber med det, sier Wenche Karin Malmedal. Hun har forsket på overgrep og krenkelser hos sykehjemspasienter i over 20 år og er førsteamanuensis ved Fakultetet for helse- og sosialvitenskap, NTNU. Hovedfagsoppgaven til Malmedal gikk ut på å intervjue sykehjemsansatte om egne og kollegaers overgrep og krenkelser mot pasienter.

- Alle hadde eksempler fra sin praksis på det de mente var overgrep og krenkelser. Det kunne være latterliggjøring, kjeft, trusler om straff, trusler om å ta fra pasienten ringeklokken til vaktrommet, eller mat. Flere beskrev basketak med pasienter som var uvillige til stell og vask, og de fortalte om pasienter som ble dopet ned og medisinert fordi de var plagsomme. Hovedkonklusjonen min den gang var at det handlet lite om dårlig tid, og mer om holdninger blant ansatte og dårlig lederskap, sier Malmedal.

Neste side