Informasjon

Hyppige senkomplikasjoner for barn som overlever kreft

Stadig flere barn overlever kreftsykdom, men 75 prosent av barn som har overlevd mer enn fem år etter kreftbehandling, har opplevd senkomplikasjoner.

Dette ifølge en studie som ble publisert i The Journal of the American Medical Assosiation1 (JAMA) i 2007.

40 prosent har opplevd minst en alvorlig eller livstruende skade, eller de hadde blitt uføre.

Stadig mer effektive behandlingsmetoder har økt sjansen dramatisk for at barn med kreft overlever sykdommen. Men ifølge en artikkel publisert i The Journal of the American Medical Assosiation1 (JAMA), vil disse barna ofte oppleve å få andre alvorlige eller livstruende sykdommer, eller skader som kan føre til uførhet. For uheldigvis kan forbedret prognose av kreftsykdommen etterfølges av behandlingsrelaterte komplikasjoner som ny kreftsykdom, organskader, og psykiske problemer senere i livet. Senskader øker forekomsten av kronisk sykdom hos overlevende og kan i noen tilfeller redusere livslengden.

Studien som ble publisert i JAMA, hadde sett på hvordan det gikk med 1363 pasienter som ble behandlet ved et sykehus i Nederland i tidsperioden 1966-1996. Alle deltagerne var barn med kreftsykdom som hadde overlevd minst fem år med sykdommen.

75 prosent hadde en eller flere senskader

94 prosent av deltagerne fullførte den medisinske oppfølgingen. Gjennomsnittsalderen ved den medisinske oppfølgingsundersøkelsen var 17 år. Nesten 75 prosent hadde hatt en eller flere senskader. 40 prosent hadde minst én alvorlig eller livstruende komplikasjon, eller de hadde blitt uføre. De som kun hadde fått strålebehandling ved kreftsykdommen, hadde størst sannsynlighet for å utvikle en høy og alvorlig belastning av komplikasjoner. 55 prosent av dem opplevde dette. Det ble sett langt færre komplikasjoner hos de som hadde blitt behandlet med cellegift, der var det 15 prosent som opplevde slike komplikasjoner. Av de som kun hadde fått kirurgisk behandling, opplevde 25 prosent komplikasjoner. Flest eller mest alvorlige komplikasjoner ble hyppigst funnet hos barn som hadde hatt beinkreft, der 64 prosent hadde fått senskader. Færrest komplikasjoner ble funnet hos de som tidligere hadde hatt blodkreft eller Wilms svulst, 12 prosent av dem ble rammet av alvorlige senskader.

Fem ganger høyere risiko for død

Totalt var dødeligheten for alle som deltok i studien, 5 ganger høyere enn hos resten av befolkningen i samme aldersgruppe. Dette tallet ble beregnet etter at de som overlevde etter fem år, men som siden døde av den samme kreftsykdommen, var trukket i fra. (121 døde før januar 2004).

De vanligste alvorlige senskadene var beinsykdommer, nye kreftsvulster, fedme, fruktbarhetsproblemer, psykososiale eller kognitive problemer, nevrologiske skader eller forandringer i hormonomsetningen i kroppen.

Artikkelforfatterne påpeker at resultatene av studien viser en høy og alvorlig belastning av senkomplikasjoner, spesielt når man tar i betraktning at 88 prosent av deltagerne var under 35 år ved slutten av oppfølgingen som ble foretatt i studien.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Geenen MM, Cardous-Ubbink MC, Kremer LC, van den Bos C, van der Pal HJ, Heinen RC, Jaspers MW, Koning CC, Oldenburger F, Langeveld NE, Hart AA, Bakker PJ, Caron HN, van Leeuwen FE. Medical assessment of adverse health outcomes in long-term survivors of childhood cancer. JAMA 2007; 297(24): 2705-15.