Nyhetsartikkel

Partnervold og alkoholinntak

I parforhold med risiko for partnervold, er menn mer utsatt for vold når de drikker hjemme, mens kvinner er mer utsatt for vold når mannen kommer hjem etter å ha drukket på bar eller på fest.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forskere har lenge visst at partnervold øker i takt med alkoholinntak, og med hvor ofte man drikker. Ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Addiction i september 2013, har omgivelsene det drikkes i også en innvirkning på partnervolden. Forfatterne fant at vold utført av menn, var forbundet med at de hadde drukket alkohol utenfor hjemmet, mens partnervold utført av kvinner, var forbundet med drikking i hjemmet.

Christina F. Mair er forsker ved Prevention Research Center i California, og ledet studien. Hun sier til NHI.no at studien har sett på hvor drikkingen som forårsaket volden skjedde, men ikke hvor volden skjedde.

- Men oftest utøves volden hjemme. Et typisk scenario er at en mann har vært ute og drukket, kommer hjem, og deretter begynner å krangle med, eller være voldelig mot partneren, sier Mair.

Christina F. Mair
Christina F. Mair

1500 par deltok

Denne studien er den første som har sett på hvor drikkingen foregår i forkant av en episode med partnervold.

- Jeg tror funnene våre har ført til flere nye spørsmål enn svar. Sannsynligvis er det sosiale mekanismer bak disse forbindelsene. Det kan for eksempel hende at de mannen drikker sammen med, har løse sosiale normer rundt vold, som påvirker hvordan mannen oppfører seg når han kommer hjem. Disse potensielle sosiale mekanismene er det vi bør fokusere på i neste omgang, sier Mair.

Mer enn 1500 par fra California hadde svart på spørsmål i studien. Forskerne hadde spurt om parenes drikkevaner i seks spesifikke omgivelser: I restauranter, i barer, på fest hos andre, ved stille kvelder hjemme, hjemme med en venn, og i parker eller på andre offentlige plasser.

Forskerne fant at menn som drakk i barer og på fest hos andre, oftere var voldelige mot partneren. Kvinner som drakk i parker og på offentlige plasser, opplevde oftere vold fra partneren.

Forfatterne fant også at menn som drakk hjemme på stille kvelder, oftere opplevde vold fra partneren sin.

Unngå alkohol i visse sammenhenger

Forskerne anser at disse funnene kan brukes til å vurdere hva som kan utløse aggresjon mot partneren i ulike sammenhenger hvor alkohol blir inntatt. Fra et forebyggingsperspektiv kan det kanskje gå an å redusere partnervold ved å oppfordre de som er i risikoforhold til å unngå alkohol i visse sammenhenger.

På kort sikt kan slike råd være mer effektive enn å oppfordre parene til å drikke mindre.

Mair tror at det er mulig å få par der det er risiko for partnervold, til å unngå å drikke alkohol, eller moderere alkoholforbruket i disse sammenhengene.

- Når du vet at det å drikke alkohol i visse sammenhenger kan øke risikoen for vold, kan dette føre til at partneren som blir utsatt for volden, føler seg skyldig dersom de likevel oppsøker slike situasjoner?

- Jeg håper ikke det. Ved å være klar over disse risikoene, kan de forhåpentligvis få hjelp til å unngå en voldelig episode, sier Mair.

Kilder

Referanser

  1. Mair C, Cunradi CB, Gruenewald PJ, Todd M, and Remer L. . Drinking Context-specific Associations between Intimate Partner Violence and Frequency and Volume of Alcohol Consumption.. Addiction 2013. onlinelibrary.wiley.com