Nyhetsartikkel

Partnervold øker risikoen for sykdom

Kvinner som har opplevd vold fra partneren, har langt større sjanse for å ha en psykisk sykdom eller kronisk fysisk sykdom, som de som ikke har blitt utsatt for vold.

Dette ifølge forskning som ble utført på New Zealand og publisert i JAMA Network Open i mars 20231.

Mer enn halvparten av de 1431 kvinnene som deltok i spørreundersøkelsen, hadde opplevd minst et tilfelle av vold fra nåværende eller tidligere partner.

Dette inkluderte fysisk vold, seksuell vold, psykologisk vold, kontrollerende oppførsel eller økonomisk misbruk.

Les også: Tegn på partnervold

Mer vold ga høyere risiko

En tidel av av kvinnene som deltok i undersøkelsen, hadde opplevd fire eller fem typer misbruk. Disse kvinnene hadde fire ganger høyere sannsynlighet for å ha fått en diagnose på psykisk sykdom, og hadde dobbelt så høy sannsynlighet for kronisk fysisk sykdom, sammenlignet med de som ikke hadde opplevd vold i nære relasjoner.

– Dette er første gang vi har klart å vise hvordan partnervold bidrar til sykdom i New Zealand, sier hovedforfatter Janet Fanslow i en pressemelding2.

Rammer en av tre kvinner

Tidligere forskning som Fanslow har publisert, viste at en av tre kvinner opplever partnervold. Dette gjelder fortsatt, men den nye studien undersøkte fem ulike typer partnervold og hvordan de påvirker helsen.

– Gjentatt eksponering for fysisk vold, seksuell vold, psykologisk misbruk, kontrollerende oppførsel og økonomisk misbruk øker risikoen betydelig for nedsatt helse hos kvinner. Dette gjelder både kronisk fysisk sykdom og psykiske helseproblemer, sier Fanslow.

Hun påpeker videre at det er viktig at helsemyndighetene forstår at vold i nære relasjoner har stor betydning for helsen.

Man forventer at legen skal snakke med pasientene sine om røyking, fedme og alkoholinntak, men denne studien viser at også hva slags forhold man er i, har en betydelig innvirkning på helsen, forklarer hun videre.

Les også: Vold mot kvinner: de skjulte slagene

Ikke like stor innvirkning på menns helse

En annen artikkel som ble publisert som en del av det samme forskningsprosjektet, så på menns opplevelse av partnervold. Der fant de at også menn rapporterer om dette, men at de ikke opplevde vold like ofte, at voldstilfellene var mindre alvorlige, og at det ikke hadde betydelig innvirkning på helsen på befolkningsbasis.

Det samme har man sett i Norge: Partnervold: Volden rammer ikke likt

I Norge regner man at 17 prosent av kvinner og menn har blitt utsatt for vold fra samlivspartneren.

Norsk forskning har også vist at partnervold får alvorlige konsekvenser for helsen. Ifølge en NIBR-rapport fra 20053, hadde kvinner som opplevde vold fra partneren sin, oftere selvmordstanker, depresjon og posttraumatisk stresslidelse.

Doktorgradsarbeidet til Kjersti Alsaker4 ved Universitetet i Bergen viste at kvinner ved norske krisesenter har betydelig dårligere helse og livskvalitet enn for eksempel soldater som har vært i krig. 

Kilder

Referanser

  1. Mellar BM, Hashemi L, Selak V, et al.. Association Between Women’s Exposure to Intimate Partner Violence and Self-reported Health Outcomes in New Zealand. JAMA Network Open 2023. jamanetwork.com
  2. Inside Government NZ: Family violence is making Kiwis sick, research shows insidegovernment.co.nz
  3. Vold i parforhold - ulike perspektiver. NIBR-rapport 2005 - Haaland, Clausen og Schei. oda.oslomet.no
  4. Livskvalitet og vold mot kvinner - Kjersti Alsaker ka.uib.no