Intervju

Pasienter som blir svært syke av covid-19 mangler vitamin K

Et lavt nivå av vitamin K blir av danske forskere satt i sammenheng med alvorlige tilfeller av covid-19.

En dansk studie viser at pasienter med lave nivåer av vitamin K får et mer alvorlig forløp av sykdommen.

- Blant pasienter innlagt med covid-19 var dødeligheten høyere blant de med lavere vitamin K-status. Pasienter innlagt med covid-19 hadde samlet sett også lavere vitamin K-status sammenlignet med friske kontroller, sier Allan Linneberg til NHI.no. Han er professor ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i Danmark.

Nederlandske forskere konkluderte i en studie allerede i august 2020 at pasienter som var hardt rammet av covid-19, også hadde lave nivåer av vitamin K. Den danske studien bekrefter nå de nederlandske funnene.

Men selv om forskerne har funnet en statistisk sammenheng mellom vitamin K og alvorlig koronasykdom, kan de ikke bevise at behandling med vitamin K vil hjelpe pasientene. Det må også poengteres av studien ennå ikke er fagfellevurdert – som er kvalitetssikring av forskningsbidrag ved at eksperter innenfor faget kritisk vurderer bidraget før publikasjon.

Beskytter mot forkalkning av lungene

Alle pasienter som var involvert i studien, var innlagte på Hvidovre Hospital med bekreftet covid-19 diagnose under første bølge av pandemien våren 2020.

- Hva tror du er årsaken til disse funnene?

- Vi vet ennå ikke, og det trengs mer forskning. Vår teori er at vitamin K er nødvendig for å aktivere et protein som beskytter mot forkalkning av lungenes elastiske fibre som kan føre til at de ødelegges. Vi vet ennå ikke om det er covid-19 sykdommen som gir lavere vitamin K, om det er lavt vitamin K som gir høyere dødelighet hos covid-19 pasienter, eller om det er en kombinasjon av de to, sier Linneberg.

- Vi vet at vitamin K spiller en viktig rolle for blodets evne til å levre seg, og at pasienter som bruker Marevan, må være forsiktig med å øke dosen av vitamin K i kosten. Kan du sette dette i sammenheng med funnene dere har gjort?

- Det er viktig at pasienter som bruker vitamin K antagonister for å forebygge blodproppsdannelse, ikke endrer på kosten og ikke tar vitamin K-kosttilskudd uten å spørre en lege. På bakgrunn av vår studie er det ikke grunn til å endre på behandlingen med vitamin K antagonister.

Følg kostrådene

- Er det grunn til å anbefale å øke vitamin K-nivåene i kroppen med mål om å beskytte seg mot alvorlig forløp av covid-19?

- Det er ennå ikke grunn til å endre på anbefalingene rundt inntak av vitamin K, men jeg vil anbefale å følge kostrådene, sier Linneberg.

Blant annet vil grønnsaker og bønner sikre det anbefalte inntaket av vitamin K - som i Danmark per i dag er 1 mikrogram per kilo per dag.

- Hvis du er i tvil om du får dette, kan du ta kosttilskudd med vitamin K, men ikke gå høyere enn det anbefalte daglige inntaket, sier han.

Kan være billig og enkel behandling

Linneberg sier at han generelt er overrasket over at K-vitamin på én eller annen måte ser ut til at være involvert i covid-19.

- Vi bekrefter jo en annen studie, så resultatene våre er ikke tilfeldige. Men vi vet ikke om vitamin K kan forebygge dødelighet eller langtidseffekter av covid-19. Det krever at vi gjennomfører en loddtrekningstudie av vitamin K: tabletter versus placebo. Et slikt studie er ennå ikke gjennomført, men det bør bli gjort, sier han.
Linneberg påpeker at hvis vitaminets positive effekt kan bekreftes, er dette en billig og enkel behandling med få bivirkninger.