Nyhetsartikkel

Pressemelding fra Rogaland Legeforening

Helsebiblioteket fjerner landets desidert viktigste kvalitetsverktøy for helsepersonell i primærhelsetjenesten, til fordel for et engelsk oppslagsverk. Fastlegene er i harnisk.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Norsk elektronisk legehåndbok ble for 3 år siden gjort tilgjengelig for alt helsepersonell i Norge, via Helsebiblioteket. På kort tid har hele helsetjenesten tatt i bruk et felles oppslagsverk som gir lett tilgang på oppdatert kunnskap, alle trygderegler og en lang rekke særnorske helsebestemmelser. Tusenvis av pasienter har gått fra legen sin med god skriftlig informasjon, fra samme kilde. Ansatte i hjemmesykepleien og sykehjemmet har tilgang til samme informasjon som fastlegen, fra enhver PC med internettilgang.

Helsebiblioteket la denne tjenesten ut på anbud og har av uforståelige grunner valgt et tilsvarende engelsk oppslagsverk. Svært mange brukere behersker ikke enkelsk medisinsk fagspråk. All informasjon om norske medisinske tradisjoner, retningslinjer og trygdebestemmelser forsvinner. Det samme gjør all pasientinformasjon.

Bruken av legehåndboken har blitt enorm. Man anslår at det totale antall sidevisninger sannsynligvis er mellom 400.000 og 500.000 per måned. Dette innebærer at norsk helsepersonell nå sjekker sin hukommelse ved å slå opp i en god kilde. Etter vår mening har intet enkelttiltak hatt så stor betydning for kvaliteten i norsk primærhelsetjeneste som fri tilgang til Norsk elektronisk legehåndbok. Dette kan ikke erstattes av et engelsk oppslagsverk.

Det ser ut til at Helsebiblioteket har latt være å rådspørre representanter for brukerne, og heller ikke hatt innsikt i den omfattende bruken og store nytteverdi av et norsk oppslagsverk. Dette er særdeles lite tillitvekkende. Biblioteker er til for brukerne.

Rogaland legeforening ber innstendig om at helseministeren sørger for at man beholder Norsk elektronisk legehåndbok som en fritt tilgjengelig oppslagsverk for alt helsepersonell.

Si din mening her!