Nyhetsartikkel

Prøverørsbehandling: Ingen økt risiko for hjertesykdom

Kvinner som har fått barn ved hjelp av prøverørsbehandling har ingen økt risiko for å få hjerte- og karsykdom senere i livet.

Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) som har undersøkt data fra nesten 2,5 millioner fødende kvinner fra Danmark, Norge, Sverige og Finland i en oppfølgingsperiode på omtrent 11 år.

Studien er publisert i JAMA Cardiology1.

I prøverørsbehandling får kvinnene tilført follikkel-stimulerende hormoner. Ifølge FHI er det lite kunnskap om hvordan dette påvirker helsen til kvinnene, og de har i denne undersøkelsen sett på om behandlingen kan gi økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Resultatene viser at det er ingen økt risiko for for hjerte- og karsykdom blant disse kvinnene. Forskerne fant heller ingen økt risiko for spesifikke typer hjerte- og karsykdom, slik som hjerteinfarkt, slag, dyp venetrombose, lungeemboli eller hjertesvikt.

– Disse funnene er betryggende for kvinner som har unnfanget ved bruk av prøverørsbehandling, sier seniorforsker Maria C. Magnus ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet i en nyhetsmelding2.

Studien har noen begrensninger, og forskerne skriver i sin konklusjon at oppfølgingsperioden er kort, og at kvinnene ikke var eldre enn middelaldrende da studien sluttet. En annen begrensning var at det kun var kvinner som hadde født ved hjelp av prøverørsbehandling som var inkludert, og ikke de kvinnene som ikke lyktes med behandlingen.

Kilder

Referanser

  1. Magnus MC, Fraser A, et.al. Maternal Risk of Cardiovascular Disease After Use of Assisted Reproductive Technologies. JAMA Cardiology 2023. jamanetwork.com
  2. FHI, Ingen økt risiko for hjerte- og karsykdom blant kvinner som har brukt prøverørsbehandling, 2023 www.fhi.no