Intervju

Psilocybin - fleinsopp - i behandling av depresjon

De siste årene har forskning på psilocybin (fleinsopp) og andre psykedeliske stoffer til behandling av psykiske lidelser fått mye omtale. Hva sier forskningen så langt, og hvorfor er disse stoffene interessante? Vi har spurt overlege og psykiater Tor-Morten Kvam.

Psilocybin er det psykoaktive stoffet i fleinsopp. Inntak av psilocybin gir uttalte sansebedrag/illusjoner, og fleinsopp er oppført på Legemiddelverkets liste over narkotiske stoffer. Bruk og besittelse av fleinsopp er forbudt i Norge. Selv om psilocybin ikke anses som vanedannende, kan brukere oppleve forstyrrende sansebedrag, angst og panikk etter å ha inntatt stoffet.

Psilocybin aktiverer serotoninreseptorer, oftest i deler av hjernen som påvirker humør, kognitive evner og oppfatning. Det virker også på deler av hjernen som regulerer opphisselse og panikk. Hallusinasjonene oppstår vanligvis innen 30 minutter etter inntak og varer i 4-6 timer.
Det er flere faktorer som kan virke inn på hvor potent stoffet i soppen er. Folk som plukker fleinsopp for å ruse seg, tar ofte feil av den og annen sopp. I noen tilfeller kan det føre til inntak av annen giftig sopp som kan føre til sykehusinnleggelse.

Men forskning har også antydet at psilocybin kan være nyttig i behandlingen av psykisk sykdom - som depresjon. En av studiene som har fått mye medieomtale, ble utført ved Johns Hopkins University, og ble publisert i tidsskriftet JAMA Psychiatry i november 20201. I en liten studie med voksne deltagere med alvorlig depresjon, fant forskerne at to doser med psilocybin, gitt med støttende psykoterapi, ga raske og store reduksjoner i depresjonssymptomer. De fleste av deltagerne ble bedre og halvparten oppnådde remisjon gjennom oppfølgingstiden på fire uker.

Lovende resultater

Tor-Morten Kvam er psykiater og overlege ved Nordre Østfold DPS. Han er hovedforfatter av oversiktsartikkelen "Psykedeliske stoffer i behandling av angst, depresjon og avhengighet", som ble publisert i Tidsskrift for den norske legeforening i 20182.

I artikkelen skriver de blant annet at det er stor interesse for psykedeliske stoffer til bruk i behandling av psykiske lidelser. Stoffene regnes som trygge når de gis innenfor en klinisk ramme. Eldre studier har svakheter, men i senere år har det kommet lovende resultater fra bruk ved unipolar depresjon, depresjon ved livstruende sykdom, angst og avhengighet.

Artikkelen i Tidsskriftet har vurdert totalt ni studier som har sett på bruk av psykedeliske stoffer til behandling ved psykisk sykdom. I oppsummeringen skriver Kvam og medforfattere at psykedeliske stoffer i behandling av flere psykiske lidelser har vist lovende resultater, men studiene er små og har metodologiske utfordringer. Det er behov for systematiske kliniske studier for å skaffe solid dokumentasjon for effekt og etablere rutiner for overvåkning av mulige bivirkninger.

Neste side