Nyhetsartikkel

Rabies - det du trenger å vite

Rabies er en svært alvorlig virussykdom som forekommer i mer enn 150 land og områder i verden. Her kan du lese om hvordan mennesker blir smittet og hva du kan gjøre for å forebygge smitte.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Verdens helseorganisasjon har beregnet at 50 000-70 000 personer årlig dør av rabies. De fleste tilfellene rapporteres hos barn i Asia (spesielt India) og Afrika, og i de fleste tilfellene har den som er syk, blitt smittet av en rabiessmittet hund.

Men det er ikke bare hunder som kan overføre smitte:

- Alle pattedyr er mottakelig for smitte med rabies. Sykdommen forekommer i høyinnkomstland hovedsakelig hos ville dyrearter, for eksempel rev og flaggermus, og viruset kan spres til andre ville pattedyr, husdyr og mennesker. I lavinnkomstland forekommer sykdommen hovedsakelig hos hunder og spres til mennesker gjennom hundebitt, sier Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet.

- Flaggermus kan også overføre smitte. I Europa er smitte fra flaggermus til andre pattedyr eller mennesker svært uvanlig, og det er bare registrert fire bekreftede tilfeller etter smitte fra flaggermus.
Flaggermusrabies påvises relativt hyppig hos flaggermus i enkelte europeiske land - som Danmark, Nederland og Tyskland, uten at dette har medført smitte til mennesker, sier hun og forteller at rabies hos flaggermus ble første gang påvist i Norge i oktober 2015. Selv om smitterisikoen er svært liten, er forebyggende tiltak (det vil si vaksine og eventuelt immunoglobulin) aktuelt ved mistenkt smitte fra flaggermus uansett hvor dette har skjedd, også i Norge.

Hvilke vaksiner har du behov for? Se i vaksinekartet.

- Kan man bli smittet på andre måter enn ved bitt/spytt til sår?

- På verdensbasis er rabide hunder årsak til over 99 prosent av humane dødsfall på grunn av rabies. Virus kan ikke overføres gjennom hel hud, sier Lange.

Hun forteller at smitte kan skje ved bitt, klor eller slikk på slimhinne eller skadet hud av potensielt smitteførende pattedyr i områder der rabies forekommer eller ved kontakt med flaggermus uansett hvor dette har skjedd, også i Norge.

Viruskonsentrasjonen i smittede dyr er høyest i hjernen, ryggmargen, spyttkjertlene og spyttet. Spyttet vil kunne være smittefarlig dersom det kommer i kontakt med skadet hud (sår/rifter) eller øyne, munn- og/eller neseslimhinne. Også hjernen og ryggmargen fra slike dyr vil være smittefarlig og ved avskjæring av hodet åpnes det for kontakt med ryggmargen og spinalvæsken med påfølgende smittefare. Dette siste er viktig å være klar over i forbindelse med flåing og fangst av mulig infiserte pattedyr, for eksempel på Svalbard.

- Kan man bli smittet ved å bli klort av et dyr?

- Smitte skjer vanligvis via bitt, men det er også mulig å bli smittet via kloring. En del dyr vasker seg med slikking av pels og poter, og på den måten kan de få eget spytt på potene/labbene. Hvor stor eller liten risiko det innebærer er vanskelig å si, men vi anbefaler forebyggende tiltak (det vil si vaksine og eventuelt immunoglobulin) hvis en person har blitt klort av et dyr i et område hvor rabies er utbredt.

- Kan smitte skje fra menneske til menneske?

- Rabies smitter ikke fra menneske til menneske, men det har vært rapportert enkelte tilfeller etter organtransplantasjon. Smitte til helsepersonell ved enkelte medisinske prosedyrer kan ikke helt utelukkes selv om det aldri er rapportert.

- I hvilke tilfeller og ved hvilke reisemål er rabies-vaksine aktuelt?

- Vaksinasjon mot rabies er aktuelt for reisende til område der rabies forekommer, og der medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig. Vaksinasjon er spesielt aktuelt for barn, da de kan få kontakt med rabiessmittede dyr uten at foreldrene vet om det. FHI anbefaler derfor reisende å unngå kontakt med fremmede hunder, katter og andre pattedyr (inkludert flaggermus) i områder der det forekommer rabies, sier Lange.

Klassisk rabies finnes over store deler av verden, men sykdommen er ikke tilstede i fastlands-Norge eller Vest-Europa. Høyest risiko for smitte til mennesker er i Afrika og Asia. 

Rabiesvaksine før reise bør vurderes for:

  • Personer som skal bo eller reise i rabiesendemiske områder hvor medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig. Dette gjelder spesielt ved opphold over 1 måned.
  • Personer som skal bo eller reise i rabiesendemiske områder med deltakelse i aktiviteter med risiko for dyrebitt (for eksempel apesafari, sykkelturer eller lignende).
  • Barn som skal bo eller reise i rabiesendemiske områder hvor de kan komme i kontakt med smitteførende pattedyr uten at foreldrene får kjennskap til det.

Les mer om for hvem vaksinasjon er aktuelt for i FHIs Smittevernveilederen 

- Hvis man reiser til land der det ikke er naturlig å ta vaksine, hvordan bør man forholde seg i omgang med dyr?

- Alle reisende bør unngå kontakt med fremmede hunder, katter og andre pattedyr (inkludert flaggermus) i områder der det kan forekomme rabies, sier Lange.

Skulle du likevel bli bitt, klort eller slikket på sår eller slimhinne, må du vaske og skrubbe grundig i minst 15 minutter med såpe og rikelig med rennende vann. Kontakt lege på stedet, lokal lege kan best vurdere faren for rabies og eventuelt raskt igangsette vaksinasjon. Dette gjelder også om du allerede er vaksinert. Posteksponeringsprofylakse (det vil si vaksine og eventuelt immunoglobulin etter et bitt/klor/slikk) er veldig effektivt for å unngå at rabies utvikler seg.