Intervju

Reaksjon på vaksine: hvorfor får noen vondt, mens andre slipper fri?

Får du vondt i armen etter å tatt vaksine? Hvorfor får noen forbigående bivirkninger av vaksinen, mens andre ikke kjenner noen ting? Vi har fått svar fra Lisbeth Meyer Næss i FHI.

Noen kan få forbigående bivirkninger etter vaksinasjon. Enkelte får vondt på stikkstedet, andre kan få feber og føle seg uvel. Men hvorfor får noen en reaksjon på vaksinen - og hvorfor gjelder det ikke alle?

Lokal betennelsesreaksjon

Når vi setter en vaksine i armen (de fleste vaksiner settes i muskel i overarmen), vil det medfødte immunforsvaret aktiveres både ved at vi får en liten skade i muskelvevet av sprøytestikket og av innholdsstoffet i vaksinen, sier Lisbeth Meyer Næss, immunolog og seniorforsker ved FHI, til NHI.no.

Hun forteller at det oppstår en lokal betennelsesreaksjon på stikkstedet.

- Skadde celler og immunceller lokalt i muskelen vil produsere en rekke signalstoffer. Disse signalstoffene trekker til seg andre immunceller fra blodet og bindevevsceller for å fjerne ødelagt vev og danne nytt. For at dette skal være effektivt utvider blodårene seg slik at blodstrømmen øker og det siver ut væske fra blodet til vevet. Dette gir rødhet og hevelse. Ofte utvikles varme ved stikkstedet på grunn av den økte blodstrømmen. Smerter kan oppstå på grunn av hevelsen og aktivering av nerveceller som varsler hjernen om skade, forteller hun. 

Bra og ufarlig med reaksjon

Noen kan få ytterligere sykdomsfølelse enn hevelse og småsmerter i armen. Det er fordi noen av disse signalstoffene som produseres lokalt, også vil kunne lekke ut i blodet.

- Dette gir det vi kaller for systemiske reaksjoner som hodepine, muskelsmerter, sykdomsfølelse og feber. Disse bivirkningene er vanlige etter mange vaksiner, helt ufarlige og går vanligvis over i løpet av 1-3 dager, sier hun, og forteller at hvis en får rødhet, ømhet, hevelse eller smerter på stikkstedet så viser det at det medfødte forsvaret er aktivert.

- Og det er jo bra. En god aktivering av det medfødte forsvaret er nødvendig for å gi en god spesifikk immunrespons (antistoffer og T-celler). Det er disse antistoffene og T-cellene vi først og fremst ønsker å stimulere ved vaksinering. På den annen side er det ingen klar sammenheng mellom bivirkninger og hvor godt vaksinen virker, slik at hvis en ikke kjenner noe i armen etter vaksinasjon, så betyr ikke det at vaksinen ikke har virket, sier hun. 

Alders- og kjønnsforskjell

Yngre voksne får oftere slike forbigående bivirkninger enn eldre voksne. Det er  trolig fordi immunforsvaret svekkes noe med alderen. Meyer Næss forteller at det er vist at eldre får lavere nivåer av signalstoffene IL-6, IL-10 og CRP etter vaksinasjon.

- Kvinner rapporterer oftere om lokalreaksjoner etter vaksinering enn menn, men ikke økte systemiske reaksjoner, noe som blant annet kan ha hormonelle årsaker, sier hun.