Nyhetsartikkel

Samvær med hund  gir mindre stress for skolebarn

Barn i skolen som har samvær med hund i klasserommet, produserer mindre stresshormoner enn de som ikke har et slikt nærvær med dyr.

En studie publisert i tidsskriftet Plos One1 har undersøkt om stresshormonet kortisol blir redusert om skolebarn får ha samvær med hund i skoletida. 

Både barn med og uten spesielle pedagogiske behov var inkludert i studien. Forskerne undersøkte også om meditasjon hadde noen effekt på stressnivået til barna i løpet av skoledagen.

Tre grupper barn

144 barn mellom 8 og 9 år deltok i studien. Av disse fikk 44 barn spesialpedagogisk undervisning. 

Barna ble tilfeldig inndelt i tre grupper: 

En gruppe fikk besøk av en hund to ganger i uka, 20 minutter om gangen i fire uker.  

En annen gruppe deltok i meditasjonstimer i 20 minutter to ganger i uken i samme tidsperiode.

Resten av barna utgjorde en kontrollgruppe og gikk på skolen som vanlig.

Forskerne målte nivåene av stresshormonet kortisol i spyttet til barna tre dager i strekk etter timene med hund og meditasjon.

Mindre stress med hund

Resultatene viste at begge gruppene med barn (både de som har behov for spesialundervisning og de som ikke har det) målte mindre stresshormoner hvis de hadde vært sammen med en hund sammenlignet med meditasjon. 

Men barna som var sammen med hunder, hadde et større fall i kortisol enn de som mediterte.

Elevene som ikke trengte tilrettelagt undervisning, hadde redusert innhold av kortisol i spyttet både hvis de fikk besøk av hunder og hvis de mediterte.

For barna som hadde spesialundervisning, klarte ikke forskerne å se en signifikant effekt av meditasjon.

Barn i kontrollgruppen, som gikk på skolen som ellers, produserte mer og mer kortisol utover testperioden.

Stress påvirker

Innledningsvis skriver forskerne at langvarig eller overdreven stress påvirker læring, atferd og helse negativt gjennom hele levetiden. De skriver at for å lindre negative effekter av stress hos skolebarn, bør stressfaktorer reduseres - og man må finne effektive tiltak. 

Dyr har vist å ha gunstige effekter på helse og velvære i mange ulike studier, men det mangler god kunnskap om stressmestring hos barn. Denne studien skal være den første randomiserte, kontrollerte studien som undersøker bruk av hund for å mestre stress hos skolebarn.

De mener studien viser at funnene gir gode bevis på at hundeintervensjoner med hell kan dempe stressnivået hos skolebarn og at det kan øke både læring og velvære.

Men førsteforfatter av studien, professor i utviklingspsykologi ved University of Lincoln i Storbritannia Kerstin Meints, understreker til danske Videnskab.dk at hunder ikke kan fjerne stress fra skolene på magisk vis, selv om studien viser at hundene kan redusere stressnivået.

- Jeg vil klart anbefale at skoler gjør noe for å redusere stressnivået. I vår studie ser vi at det er en signifikant stigning i barnas kortisol fra begynnelsen av et skole-semester til slutten, sier Meints.

Kilder

Referanser

  1. Meints K, Brelsford V, et.al. Can dogs reduce stress levels in school children? effects of dog-assisted interventions on salivary cortisol in children with and without special educational needs using randomized controlled trials. Plos One 2022. journals.plos.org
  2. VIdenskab.dk. Hunde afstresser tilsyneladende børn mere end meditation, 2022