Intervju

Sinneutbrudd hos barn: en ny diagnose

Alle barn kan bli irriterte og få sinneutbrudd. Men noen får det oftere, sterkere og mer langvarig enn andre.

Da kan det være barnet har en følelsesreguleringsforstyrrelse og trenger hjelp. Dette er en ny diagnose det nå blir forsket på.

For første gang jobber forskere ved to norske sykehus (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale sykehus) med å kartlegge forekomsten av og mekanismer knyttet til følelsesreguleringsforstyrrelse.

En av dem er Astrid Brænden. Hun er psykolog og stipendiat ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Astrid Brænden kontor_3589_.jpg
Astrid Irene Brænden er psykolog og stipendiat ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Må gå på «tå hev»

Hun forteller at irritabilitet og sinneutbrudd hos barn er normalt. Men for noen barn kan det blir mer vedvarende, og sinneutbruddene er kraftige. Typisk for foreldrene til disse barna er at de opplever at de må gå på «tå hev», at de «holder pusten» og føler de må lirke seg rundt barnet og finne ut hvordan de kan unngå at det «fyrer av».

– Fra utsiden kan det være uforståelig når og hvorfor barna blir sinte, sier Brænden.
På engelsk heter denne tilstanden Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD) og på norsk altså kalt følelsesreguleringsforstyrrelse.

For å få diagnosen følelsesreguleringsforstyrrelse er det ulike kriterier som må oppfylles:

  • Sinneutbruddene må skje i minst to ulike settinger: hjemme, på skolen eller sammen med venner.
  • Irritabilitet som er til stede de fleste dagene i uken.
  • Kraftige sinneutbrudd, fysiske og/eller verbale, som er ikke står i forhold til situasjonen.
  • Sinneutbruddene er til stede minst tre ganger i uken og står ikke i forhold til barnets utviklingsnivå.
  • Irritabilitet og sinne skape betydelige vansker i barnet eller ungdommens liv.
  • Symptomene skal heller ikke kunne forklares bedre av en annen psykologisk eller medisinsk tilstand.

Familien til et barn med kraftige sinneutbrudd og vedvarende irritabilitet kan bli hardt rammet, og noen studier peker på at familien blir dysfunksjonell.

Brænden forklarer at diagnosen ikke stilles før barnet tidligst er seks år, og ikke etter fylte 18 år. Følelsesreguleringsforstyrrelse blir derfor kalt en barnediagnose.

– Studier viser at blant de barna som får behandling ved BUP, har omtrent 20-30 prosent denne diagnosen, forteller Brænden.

Forskerne tror disse barna lettere kommer til BUP sammenlignet med andre, siden de gjerne har fysiske og verbale sinneutbrudd som merkes veldig godt i omgivelsene og at de derfor kanskje i større grad blir plukket opp. Noen barn har også andre utfordringer i tillegg.

Neste side