Nyhetsartikkel

Sjekk din risiko for type-2 diabetes

I dag har trolig 175 000 nordmenn type-2 diabetes uten å vite det.

Har du type 2-diabetes uten å vite det, eller er i risikosonen for å utvikle sykdommen, er det viktig å oppdage det for å få snudd utviklingen i tide.

En diabetesrisiko-test skal fortelle hvor du er i risikobildet for å utvikle diabetes.

Oversatt fra finsk

- Testen er utviklet i Finland, og er bygget på solid forskning. Vi vet derfor at risikovurderingen testen gir har en vitenskapelig forankring, sier forbundsleder i Diabetesforbundet, Anne Mette Liavaag til NHI.no.

Testen ble lansert i august i år, og så langt har 42 500 tatt testen på internett. De nyeste tallene viser at 10 prosent av de som har tatt testen har stor eller svært stor risiko for å utvikle type-2 diabetes.

Åtte spørsmål

Risikotesten fungerer slik: ved å svare på åtte spørsmål kan du finne ut om du står i fare for å utvikle type 2-diabetes eller ikke. Skjemaet er blitt utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet og Diabetesforbundet.

Testen finner du på www.diabetesrisiko.no.

- Det å finne de mange udiagnostiserte i Norge er en viktig oppgave. Å ha diabetes uten å vite det innebærer stor risiko for å utvikle alvorlige komplikasjoner som hjerte- karsykom og skader på øyne - og nyrer. Det er også viktig å få identifisert de som er i risikogruppen slik at man kan unngå at de utvikler sykdommen, sier Liavaag.

Hun understreker at dette er en risikotest, den kan si noe om man har høy risiko for å få type-2 diabetes, men den sier ikke noe om man har sykdommen. Veien videre blir å ta kontakt med legen.

Bekymret for risikogruppen

- De som har blodsukkerverdier som viser at de har type-2 diabetes, får trolig god behandling. Men vi er bekymret for dem som er i risikosonen. De får beskjed om å bevege seg mer og spise sunnere, men her trengs det både rådgivning og oppfølging. Vi vet at det å endre levevaner ikke er lett, og det trengs tiltak der folk bor, sier hun.

På verdensbasis lever 85 millioner mennesker med diabetes - det er 40 millioner flere diabetikere i verden enn for bare tre år siden. Det viser nylig offentliggjorte tall fra den internasjonale diabetesorganisasjonen, IDF.

Antall nordmenn med type 2-diabetes er firedoblet de siste 50 årene, og hvert år får anslagsvis 6-7000 nordmenn denne diagnosen.

Ta vår quiz om type-2 diabetes her.

Vil du vite mer?