Intervju

Sjelden kuldesykdom gir store plager

Antistoffene reagerer ulikt

Det er gjerne eldre personer som får CAD, median alder er 67 år når de får diagnosen. Men også folk i 40-årene blir diagnostisert med CAD.

– Da har du gjerne etablert deg med familie, og det er ikke enkelt å flytte til varmere strøk selv om det ville hjulpet. De må lære seg å håndtere symptomene, og med behandling blir det veldig mye bedre, sier Randen.

Jo kaldere det er, jo mer symptomer har pasienten. Likevel er dette avhengig av egenskapene til antistoffene til hver enkelt, og det er altså ulikt hvor hardt man blir rammet. De som har et antistoff som reagerer ved 15 grader, er ikke like hardt rammet og plaget som de som har et antistoff som reagerer ved 31 grader.

Men likt for alle: Symptomene kommer når det er kaldt. Og helt motsatt: Når man har feber, får de en forverring av tilstanden.

Sykdommen oppdages ved at man får hvite fingre og smerter, men mange kan ha hvite fingre uten at de har CAD.

– Hvis pasienten er blodfattig i tillegg, skal man utredes ytterligere, sier Randen.

Forrige side Neste side