Intervju

Sjelden kuldesykdom gir store plager

Ny diagnose

Pasientene med denne sykdommen fikk tidligere flere ulike diagnoser og behandlinger. Noen kunne få høre at de hadde en betennelse, en autoimmun sykdom eller en lymfekreftdiagnose. De har fått behandling, men det har ikke virket.
Det er først de senere årene at dette er anerkjent som egen sykdom, nå står diagnosen på Verdens helseorganisasjons liste over sykdommer.

– Tidligere ble sykdommen kalt idiopatisk - at symptomene oppstår uten at man kjenner årsaken til det. Men alt har jo en årsak, sier Randen.

I forskningsprosjektet hun har deltatt i, har de samlet beinmargsprøver fra norske pasienter.

Det er ikke mange pasienter som har denne sykdommen – omtrent 100 personer per i dag. Miljøet er oversiktlig og lite.

Fra beinmargsprøvene har forskerne sett på én enkelt celle av gangen. Til det brukte de en metode som kalles flow cytometri – en metode som gjør at de kan gjenkjenne ulike celletyper og telle dem. Dermed kunne de se at dette var egne kloner eller grupper av identiske immunceller.

Forskerne gjorde også genetiske analyser for å sjekke at antistoffet er det samme i disse klonene, og kunne fastslå at de skiller seg fra klonene i andre typer lymfekreft og reaktive tilstander, altså er det en egen sykdom.

Forrige side Neste side