Intervju

Sjelden kuldesykdom gir store plager

Behandlingen

Randen og hennes kolleger har altså forsket seg fram til at dette er en egen sykdom, de har også funnet en behandling som er effektiv.

En type immunterapi har vist seg å ha god effekt for mange. Dette er et legemiddel som heter rituksimab, og som tar bort symptomene. 

I kombinasjon med dette, kan pasienten få cellegift for å fjerne klonen.
De norske forskerne har gjort flere studier på pasienter også med internasjonale samarbeidspartnere fra blant annet Italia og Tyskland.

– Vi har prøvd forskjellige varianter og kan ikke gi kraftig behandling til alle, men vi har funnet en kombinasjon der Rituksimab tar bort symptomene og cellegift fjerner klonen, forteller Randen.

Dette gir en respons hos opptil 70 prosent av pasientene.

Forrige side