Informasjon

Slagpasienter trenger ikke strømper

Elastiske strømper hjelper lite mot utvikling av blodpropp hos slagpasienter, viser en omfattende studie.

Kompresjonsstrømper eller elastiske strømper kan bedre blodsirkulasjonen og forebygge blodpropp (trombose) hos nyopererte pasienter og passasjerer på lange flyreiser.

Men slagpasienter har ikke like god nytte av strømpene, viser en ny stor studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

Les også: Lange reiser øker risikoen for blodpropp

Ørliten forskjell

Den britiske forskningsgruppen fant ingen vesentlig forskjell på blodproppdannelse mellom slagpasienter som brukte kompresjonsstrømper og de som ikke gjorde det. Bruk av denne typen strømper reduserte verken risikoen for blodpropp eller lungeemboli (blodpropp i lungene) i pasientgruppen.

Blodlevring i de store venene i beina (dyp venøs trombose/dyp venetrombose) forekommer ofte hos slagpasienter, så mange som 40 prosent utvikler blodpropp, hevder artikkelforfatterne. Risikoen øker også dersom du er inaktiv i lang tid (stillesittende på lange flyturer), overvektig, nyoperert, har kreft, er gravid eller bruker P-piller. Blodpropp kan i verste fall føre til død.

Les også: Forebygging av blodpropp

2500 deltakere fra tre ulike land

Studien har fått navnet CLOTS og den første delen er basert på forskningsdata fra 64 medisinske sentre fra Storbritannia, Italia og Australia. Størsteparten av dataene kommer fra britiske sykehus.

I overkant av 2500 innlagte slagpasienter deltok i studien. Halvparten av deltakerne ble tilfeldig plukket ut til å være med i forsøksgruppen, mens resten utgjorde kontrollgruppen. Forsøksgruppen fikk kompresjonsstrømper i tillegg til vanlig pleie etter innleggelse, mens kontrollgruppen fikk kun vanlig pleie. Alle pasientene ble undersøkt med ultralyd to ganger i den første måneden etter sykehusoppholdet, for å påvise tegn og symptomer på blodlevring i venene.

Forskerne påpeker at CLOTS er den største studien som er blitt gjort på kompresjonsstrømper og blodpropp.

Bedre å være strømpeløs

Omtrent 10 prosent av pasienten i forsøksgruppen utviklet blodpropp eller dyp venøs trombose (DVT) - selv om de brukte kompresjonsstrømper. Dette var kun 0,5 prosent færre enn i kontrollgruppen, som fikk normal pleie uten bruk strømper. Kompresjonsstrømpene kan føre til flere ubehageligheter for slagpasientene, mener forskerne bak studien. Pasientene i forsøksgruppen firedoblet sjansen for å få blemmer og sår på beina ved bruk av strømpene.

Mer nytte hos nyopererte

De britiske legene bak studien stiller spørsmål om nødvendigheten av kompresjonsstrømper for slagpasienter, diskuterer behovet for å endre dagens medisinske retningslinjer om bruk av disse. I en kommentar i The Lancet foreslås det at elastiske strømper ikke er nødvendig etter slag, men fungerer bra for nyoperterte.

- Dette kan gjenspeile aldersforskjeller i pasientgruppene, inaktivitetens varighet og komorbididet (annen samtidig sykdom, journ. anm.), begrunnes det i kommentaren.

I 2008 gikk Kunnskapssenteret gjennom vitenskapelig dokumentasjon om hvorvidt kompresjonsstrømper beskytter mot blodpropp hos sykehuspasienter. Konklusjonen er at strømpene både beskytter og forebygger blodpropp hos nyopererte pasienter. I samme rapport står det at CLOTS-studien vil gi ytterligere svar på om kompresjonsstrømper hjelper slagpasienter.

Quiz: Hjerneslag

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Dennis M, Reid J, Murray G, et al. Effectiveness of thigh-length graduated compression stockings to reduce the risk of deep vein thrombosis after stroke (CLOTS trial 1): a multicentre, randomised controlled trial. The Lancet 2009; DOI:10.1016/S0140-6736(09)60941-7.
  2. Bath PM, England TJ. Thigh-length compression stockings and DVT after stroke. The Lancet 2009; DOI:10:1016/S0140-6736(09)60990-9.
  3. Elvsaas I-K Ø, Graff B A, Harboe I, Norderhaug I N. Kompresjonsstrømper i forebygging av dyp venetrombose. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 28 - 2008.