Nyhetsartikkel

Slapp og sliten av statiner?

Forskere anslår at 15 prosent av de som bruker statiner, opplever mer slitenhet generelt eller i forbindelse med trening, på grunn av medisinene.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i Archives of Internal Medicine i juni 20121, kan bruk av kolesterolsenkende statiner tappe deg for energi.

Forskerne mener at den potensielle bivirkningen særlig rammer kvinner.

Særlig sterk effekt hos kvinner

Forfatterne brukte data fra en tidligerer studie, der mer enn 1000 menn og kvinner ble tilfeldig utvalgt til å bruke enten statinet simvastatin 20 mg (Simvastatin, Zocor) eller statinet pravastatin 40 mg (Pravastatin, Pravachol), eller placebo i seks måneder.

Funnene antyder at ca. 15 prosent av statinbrukerne følte seg mer slitne generelt eller i forbindelse med trening. Begge statin-typene ga denne effekten sammenlignet med placebo-gruppen, og den var særlig sterk hos kvinner.

Forskerne anslår at fire av ti kvinner som bruker simvastatin eller pravastatin, får mindre energi eller føler seg mer trette når de trener, på grunn av medisinen. Disse funnene kan være nyttig å kjenne til, ettersom energi og funksjonsnivå er viktig for å føle seg bra. Forskerne anbefaler at det bør gjøres langtidsstudier, hvis statiner skal anbefales til bruk av yngre personer. Det er også viktig at leger er oppmerksomme på tilbakemeldinger fra pasienter som bruker statiner, og som oppgir anstrengelsesutløst utmattelse eller redusert energinivå.

Kreves flere studier

Flere har rapportert om slapphet og anstrengelsesutløst utmattelse ved bruk av statiner, men forfatterne kjenner ikke til noen tidligere randomiserte, kontrollerte studier på dette.

Det kreves flere studier for å bekrefte disse funnene.

Får du behandling med statiner, er det viktig at du ikke kutter ut medisinene uten å diskutere dette med legen din.

Statiner er nyttige medisiner

Statiner er en gruppe legemidler som reduserer produksjonen av kolesterol i kroppen. Dette skjer ved at de hemmer et kjemisk stoff (enzym) kalt HMG-CoA reduktase, som er nødvendig for at kroppen skal kunne lage kolesterol.

Les også: Høyt kolesterol - hjelper kostendringer og trening?

Statiner har vist seg å medføre betydelig reduksjon i dødelighet hos de som har hjerte- og karsykdom. I risikogrupper har dette blitt en standardbehandling.

Hos de som aldri har hatt hjertesykdom, men som for eksempel er arvelig disponert, har det så langt ikke vært vist særlig effekt. Statiner kan forårsake muskel- og leddplager - i noen få tilfeller rabdomyolyse.

Statiner er altså viktige og meget nyttige medisiner, men også statiner har noen bivirkninger. Tall fra Reseptregisteret viser at vel 470 000 individer (10 % av befolkningen) hentet ut minst én resept på et statin i 2010.

Du kan lese mer om statiner i denne artikkelen: Statiner, kolesterolsenkende.

Kilder

Referanser

  1. BA Golomb, MA Evans, JE Dimsdale, HL White. Effects of Statins on Energy and Fatigue With Exertion: Results From a Randomized Controlled Trial. Arch Intern Med. 2012. jamanetwork.com
  2. Do statins drain your energy? Reuthers Health
  3. Statiner, kolesterolsenkende - NHI.no nhi.no