Nyhetsartikkel

Slik påvirker PCOS sønnene

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) hos mor kan også påvirker helsen til framtidige generasjoner av menn.

Sønner av kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS) har en dobbelt økt risiko for å utvikle fedme.

Det viser en studie publisert i Cell Reports Medicine1.

Hormonforstyrrelse

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er den vanligste hormonforstyrrelsen hos kvinner. Tilstanden rammer 10 til 15 prosent av alle kvinner og kan gi forskjellige symptomer og plager.

Tilstanden kjennetegnes av symptomer som økt nivå av mannlige kjønnshormoner, mange små blærer (cyster) på eggstokkene og sjeldne og/eller uregelmessige menstruasjoner.

Som for andre komplekse sykdommer som diabetes type 2, er også PCOS en svært arvelig lidelse, skriver forskerne fra Karolinske institutet i sin rapport. 

Ifølge forskerne bak den nye studien, har døtre av kvinner med PCOS fem ganger økt risiko for å utvikle sykdommen. Selv om det ennå ikke er klart hvordan sønner av kvinner med PCOS påvirkes, tyder forskning på at de kan ha større sannsynlighet for å få vekt- og hormonproblemer.

Mor til sønn

Forskerne fra Karolinske institutet har undersøkt risikoen for å overføre PCOS-relaterte helseproblemer fra mor til sønn i denne studien.

De brukte både data fra registerstudier og musemodeller. 

I registerstudien ble over 460 000 gutter født i Sverige mellom 2006 og 2015 inkludert. 9000 av disse hadde en mor med PCOS. Forskerne undersøkte hvilke av disse barna som var overvektige. 

- Vi oppdaget at sønner av kvinner med PCOS har en dobbelt økt risiko for å utvikle fedme og ha høyt nivå av dårlig kolesterol, noe som øker risikoen for å utvikle insulinresistens og diabetes type 2 senere i livet, sier Elisabet Stener-Victorin, professor ved Institutt for fysiologi og farmakologi, i en nyhetsmelding fra Karolinska Institutet2.

Musestudie

Disse funnene ble deretter undersøkt og bekreftet i en musestudie.

På Karolinska Institutet sine nettsider, forklarer forskerne hvordan de har jobbet med studien:

Hunn-mus ble både før og etter graviditeten matet enten med en standard diett eller en diett med mye fett og sukker, og utsatt for høye nivåer av det mannlige hormonet dihydrotestosteron.

Dette ble gjort for å etterligne graviditet hos normalvektige og overvektige kvinner med PCOS. De mannlige avkommene av disse musene ble undersøkt av forskerne, og de ble matet med en standard diett til de ble voksen slik at forskerne kunne måle fettfordeling og metabolisme.

Da så de at de mannlige musene hadde mer fettvev, større fettceller og en forstyrret basal metabolisme - selv om de hadde et sunt kosthold.

Undersøkte i flere generasjoner

Forskerne fortsatte sine undersøkelser på hannmusene. De ønsket å se på deres evne til å reprodusere og om de fysiologiske egenskapene kan videreføres igjen til neste generasjon. 

Dermed ble hannmusene parret med friske hunnmus. Hunnmusene hadde ikke blitt utsatt for mannlige kjønnshormoner eller en diett rik på fett og sukker. Hele prosessen ble gjentatt i en generasjon til slik at de fikk en tredje generasjon - dette ble den første generasjonen som ikke var utsatt for å motta noen form for manipulasjon.

- Gjennom alle disse forsøkene kan vi vise at overvekt og høye nivåer av mannlige hormoner hos hunnen under graviditeten, kan forårsake langsiktige helseproblemer hos mannlige avkom. Fettvevsfunksjon, stoffskifte og reproduksjonsevne svekkes, noe som igjen påvirker fremtidige generasjoner, sier Stener-Victorin.

Hun konkluderer med at funnene viser risikoen for å overføre helseproblemene av denne typen gjennom den mannlige siden av en familie. Hun mener dette har vært en ukjent risiko og at dette kan bidra til å finne måter å identifisere, behandle og forebygge reproduktive og metabolske sykdommer på et tidlig stadium.  

Kilder

Referanser

  1. Risal S, Li C, et.al. Transgenerational transmission of reproductive and metabolic dysfunction in the male progeny of polycystic ovary syndrome. Cell Reports Medicine 2023. www.cell.com
  2. Så kan PCOS påverka hälsan hos framtida generationer av män, Karolinska Institutet, 2023 nyheter.ki.se