Informasjon

Smertestillende øker sjansen for blodpropp

Er det en sammenhengen mellom smertestillende medikamenter og blodpropp?

En ny, dansk undersøkelse viser at smertestillende medisiner av typen NSAID dobler risikoen for blodpropp i bein og lunger.

De danske forskerne har sett på smertestillende medikamenter som voltaren, ipren, ibuprofen og bonyl.

Dette er såkalte NSAID-legemidler, og ifølge den nye studien er de ikke ufarlige: Risikoen for å få blodpropp i bein eller lunger dobles hvis man spiser NSAID-preparater1.

NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med relativt lik, betennelsesdempende virkning. Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Dispril og Ibux. For de fleste behøver man imidlertid legeresept. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen, Brexidol, Orudis, Voltaren, Clinoril, Indocid, Relifex og Naprosyn.

Les også: Hva er NSAID?

Dette er legemidler som brukes ved en lang rekke lidelser. NSAIDs er spesielt effektive ved lidelser i muskel-skjelettsystemet. De vanligste bruksområdene er ulike former for betennelsestilstander, som for eksempel leddgikt, beinhinnebetennelse, muskel- og senebetennelser og idrettsskader. Videre brukes NSAIDs mot smerter ved slitasjegikt, mot menstruasjonssmerter, feber og migrene.

Les også: Reseptfrie smertestillende medikamenter

Ingen verstinger

Studien er utført ved Aarhus Universitet, og en av forskerne bak studien, Morten Schmidt fra Klinisk Epidemiologisk Avdeling på Aarhus Universitetshospital, sier til danske Videnskad.dk at man allerede vet at NSAID-preparteter øker risikoen for hjerteflimmer og blodpropper i hjertet.

Les også: Forebygging av blodpropp

- Det nye ved vår undersøkelse er at vi viser at pasienter som tar NSAID-medisin, også øker risikoen for å få blodpropper i beina eller i lungene.

Les også: Magesår forårsaket av NSAIDs

Schmidt og hans kolleger har gått gjennom data på samtlige dansker som ble innlagt med blodpropp i bein eller lunger i perioden mellom 1999 og 2006.

Til sammen ble nesten 8400 pasienter som hadde hatt denne type blodpropp, identifisert. Deretter sjekket forskerne hvor mange som hadde fått resept på et NSAID-preparat innen 60 dager før de ble innlagt for blodpropp.

Alle de nesten 8400 blodpropp-pasientene ble deretter sammenlignet med opplysninger fra en kontrollgruppe som bestod av 10 tilfeldige utvalgte personer per studiepasient. Personene i kontrollgruppen hadde samme alder og kjønn som blodpropp-pasientene.

Over 90.500 mennesker ble dermed inkludert i studien.

Selv om det finnes mange ulike typer NSAID-medikamenter, opplyser Schmidt at det ikke er bestemte typer smertestillende i denne gruppen som er mindre risikable enn andre.

Vil skjerpe anbefalingene

Scmidt forteller at det var en klar sammenheng mellom NSAID-preparteter og utviklingen av denne typen blodpropp. Men han sier også at funnene bør bekreftes av andre studier om man skal kunne fastlå dette med sikkerhet.

Doris Stenver arbeider ved danskenes svar på Folkehelseinstituttet og sitter også i EUs bivirkningskomite. Denne komiteen arbeider med å få skjerpet anbefalingen om bruk av NSAID-legemidler.

Stevner sier at det er spesielt pasienter som har en hjertesykdom og har forhøyet blodtrykk, som bør være forsiktig med disse smertestillende midlene.

Kilde: www.videnskab.dk

Kilder

Referanser

  1. Non-steroidal anti-inflammatory drug use and risk of venous thromboembolism, Journal of Thrombosis and Haemostasis, doi: 10.1111/j.1538-7836.2011.04354.x DOI