Intervju

Søker deltagere til migrenestudie

En ny migrenestudie som går ut på å måle symptomer på stress i kroppen hjemme, og selv gripe inn, søker deltagere.

Studien tester ut hjemmebasert biofeedback som en ny forebyggende behandling ved episodisk migrene. Den er et samarbeid mellom Nordic Brain Tech og NorHEAD (Nasjonalt senter for hodepineforskning).

Studien er finansiert med EU-midler og av Forskningsrådet.

Biofeedback

Bilde Tore Wergeland Meisingset.jpg
Tore Meisingset er overlege på Nevroklinikken på St. Olavs hospital og postdoktor på Nasjonalt senter for hodepineforskning. Foto: NTNU

Tradisjonell biofeedback, som er i klinisk bruk i andre deler av verden, tar utgangspunkt i utstyr som måler ulike signaler på stress i kroppen. Deretter forklarer en terapeut hvilke signaler på stress man har, og hva man kan gjøre med det. Forskjellige teknikker som avslapningsmetoder brukes for å stresse ned. Avlesning av stressignalene underveis gjør at man kan se at man mestrer øvelsene.

Behandlingsmetoden har vært lite tilgjengelig ettersom det krever utstyr og terapeuter.

I den aktuelle studien testes bruk av biofeedback gjennom sensorer man bruker hjemme – en som et fingerbøl på en finger og en på nakkemuskelen. Deretter kan man selv lese av responsen i en app på telefonen.

– Migrene er et folkehelseproblem. Det finnes ikke nok terapeuter til å tilby tradisjonell behandling med biofeedback. Vi vet at prinsippet fungerer, men vi vil i studien undersøke om det går an å gjøre dette selv, hjemme, sier Tore Meisingset. Han er overlege ved Nevroklinikken på St. Olavs hospital og postdoktor på NorHEAD.

Neste side