Nyhetsartikkel

Sorteringssamfunn?

Et skritt nærmere sorteringssamfunnet? Medisinske framskritt regnes stort sett som positive, men noen ganger må man bestemme seg for hvilken utvikling man ønsker.

I 2011 ble det publisert en artikkel i det anerkjente tidsskriftet BMJ som viste at man ved hjelp av blodprøver kan finne ut om et foster har Down syndrom (trisomi 21).

Fortsatt brukes kombinasjonen blodprøver, ultralyd og antatt risiko for å finne ut om et foster kan ha Down syndrom. Dersom den gravide kvinnen ønsker å vite sikkert om fosteret har Down syndrom, har man benyttet fostervannsprøver eller navlesnorsprøver. Problemet med denne måten å gjøre det på, er at man risikerer å framkalle en abort eller å skade fosteret ved å ta såkalte invasive prøver (undersøkelsen framprovoserer en abort i ca. 1 av 200 tilfeller).

Blodprøver gjør det lettere å sjekke

Selv om denne typen blodprøver fortsatt bare brukes til forskning, har man gjennom en studie publisert i BMJ i februar 2011 vist at blodprøvene er minst like sikre som såkalt invasiv diagnostikk som hittill har vært regnet som de beste prøvene vi har. Tidligere har man kun brukt invasiv diagnostikk dersom det har vært stor risiko for at fosteret har Down syndrom. Nå som man har mulighet til å sjekke med blodprøver, betyr dette i prinsippet at alle gravide kvinner kan få undersøkt om fosteret har Down syndrom uten at dette innebærer noen risiko for fosteret eller den gravide kvinnen.

Godt nytt eller dårlig nytt?

Dette er selvfølgelig godt nytt for kvinner i risikogruppen (stort sett kvinner med alder over 38 år) som tidligere har fått tilbud om tidlig ultralyd og eventuell invasiv diagnostikk. Man kan nå redusere antall unødvendige undersøkelser med så mye som 98%. Vi vet at også kvinner som er yngre, kan få barn med Down syndrom. De fleste foreldre regner et barn med Down syndrom som en berikelse, men for andre kan det være vanskelig å ha omsorg for et barn med funksjonshemming. Dersom denne testen blir tilgjengelig til rutinebruk, vil det bli opp til politiske miljøer å bestemme hvem som skal få lov til å ta testen. Er det noen grunn til at ikke alle skal få det samme tilbudet når man nå kan teste uten at det er noen risiko for å skade foster eller mor?

Kilder

  • Chiu RWK, Akolekar R, Zheng YWL et.al. Non-invasive prenatal assessment of trisomy 21 by multiplexed maternal plasma DNA sequencing: large scale validity study. BMJ 2011; 342: c7401.

Referanser