Informasjon

Søsken av slagpasienter

De av oss som har søsken som er blitt rammet av slag, har økt risiko for selv å bli rammet. Det viser en ny, svensk undersøkelse.

Studien, som er utført ved Karolinska Institutet, bygger på data fra nesten 200 000 personer fra svenske pasientregistre og dødsregistere fra 1987 til 2007. Forskerne har undersøkt risikoen for å blir rammet av slag i forhold til alder, kjønn og søskenskap.

Resultatene viser at personer som har et helsøsken som har fått slag, har omtrent 60 prosent økt risiko for selv å blir rammet. Halvsøsken til slagpasienter har en økt risiko på 40 prosent.

Siden livsstilsrisikoen for å få hjerneslag er ca. 15%, betyr 60% økning at risikoen hos helsøsken er ca. 24% og for halvsøsken ca. 21%.

Les også: Handle FAST ved hjerneslag

Gjelder også foreldre

- Vi har kun undersøkt søsken i denne studien, sier Erik Ingelsson, professor i kardiovaskulær epidemiologi ved Karolinska Institutet til NHI.no.

Det er fordi dataene ikke strekker seg tilstrekkelig langt tilbake for å kunne se på slag i foreldregenerasjonen.

- Men man deler jo 50 prosent av sine gener med respektive foreldre, hvilket er det samme som hos helsøsken, så det er rimelig å tro at resultatene er omtrent det samme når det gjelder slag blant foreldre, sier han.

Les også: Ved plutselig hjertedød hos idrettsutøver bør familien undersøkes

Ingelsson sier at både genetiske og miljømessige faktorer øker risikoen for slag.

- I vår studie ser vi på familiære faktorer, det vil si både genetiske faktorer og det faktum at man deler livsstil med sine søsken. Forskerne fant ikke at risikoen ble påvirket av kjønn, sier han.

Les også: Forebygging av hjerneslag

Endring av livsstil

Studien har en svakhet ved at forskerne ikke har informasjon om andre medisinske risikofaktorer hos deltagerne, som høyt blodtrykk. Derfor kan de ikke si om risikoøkningen koblet til slag hos søsken er direkte, altså genetisk betinget, eller indirekte via livsstil og andre miljøfaktorer. Men forskeren slår fast at om du har søsken som har fått slag, vil det være en god idé å sjekke blodtrykket regelsmessig, i tillegg til å vurdere mat- og mosjonsvanene.

Les også: Pass opp for slag nummer to

I en nyhetsmelding på Karolinska Institutet sine hjemmesider, sier Ingelsson at pasienter som er i risikosonen for hjertesykdom, bør bli informert om at det finnes en arvelig faktor å ta hensyn til. Men siden risikoøkningen ikke bare behøver å bero på gener, men også handle om at man i en familie deler livsstil, vil det være mulig å endre på dette til det bedre.

Forskerne bak studien mener at den nye kunnskapen ytterligere understreker betydningen av at helsetjenesten bør ta hensyn til pasientens familiehistorie når det gjelder å forebygge hjertesykdom.

Les også: Nå teller sekundene - også ved hjerneslag

Studien er publisert i Circulation: Cardiovascular Genetics.