Informasjon

Sovemedisin øker risikoen for fall

Visse sovemedisiner fører til at risikoen for fall blir nesten tre ganger høyere enn normalt.

En studie fra Karolinska Institutet i Sverige viser at færre forskrivninger av blant annet sovetabletter kan redusere antallet fallulykker blant eldre. Studien viser en klar sammenheng mellom visse legemidler og økt risiko for å falle.

Resultatene viser at risikoen for fall er hele 2.9 ganger høyere enn normalt etter inntak av sovemedisiner som inneholder benzodiazepiner. Mildere sovemedisin, eller beroligende medisin, ga en risiko som var 1.4 ganger høyere enn normalt.

Antipsykotiske medisiner ga en risiko som var 1.9 ganger høyere enn normalt.

Utstrakt medisinbruk blant eldre gir konsekvenser

Deltakerne i studien var 743 menn og 1908 kvinner i alderen 40-105 år.

I pressemeldingen fra Karolinska Institutet, påpeker forfatteren at eldre over 75 år bruker en fjerdedel av alle medisiner som foreskrives i Sverige. Det er god grunn til å tro at tallene for Norge vil være nokså like.

Gruppen bruker i snitt 6-10 preparater per dag, og dette viser at den utstrakte medisinbruken kan gi konsekvenser.

Vil du vite mer?