Intervju

Sovemedisin til barn: - Vallergan løser ikke barns søvnproblemer

Foreldrenes bruk av sovemedisin

Forskningen til Holdø viser også at om foreldrene har brukt sovemedisiner, øker sannsynligheten for at barna får Vallergan.

- Det er flere grunner til det. Det er foreldrene som tar med barna til legen. Foreldrenes adferd vil være avgjørende for hvilken behandling barna får. Går man ikke til legen, får man ikke medisiner. Foreldrenes ønske om medisiner og tro på at medisiner kan løse problemer, spiller en rolle her. Dette har også andre studier vist, for eksempel med antibiotika. Foreldre som ofte tar barn med til legen, får oftere antibiotika foreskrevet til barnet, sier Holdø.

- Hvordan bør fastlegen forholde seg til foreldre som ønsker sovemedisin til barna?
- Fastleger er ofte gode på å se helheten et barn og en familie står i og har en unik mulighet til hjelpe. Mange foreldre er fortvilte og trenger hjelp og støtte med foreldrerollen. Jeg ville startet med dette – gi gode råd og oppfølging, sier Holdø.

Hun mener det ikke finnes noen «quick fix» for barn med søvnvansker.
- Man må få hjelp til å snu dårlige vaner og skape gode søvnvaner. Adferdstiltak i form av konsekvente leggerutiner og søvntrening kan ha veldig god effekt. Det finnes ikke noen perfekt sovemedisin som på sikt vil hjelpe for å sove godt. Denne medisinen finnes ikke hverken for barn eller voksne, sier hun.

Forrige side Neste side