Intervju

Sovemedisin til barn: - Vallergan løser ikke barns søvnproblemer

Vallergan er i Norge den mest brukte sovemedisinen for barn. Tre prosent av barn under tre år har fått legemiddelet. Men lege og forsker Ingvild Holdø mener sovemedisin ikke løser søvnproblemene til barna.

Bruken av Vallergan har gått ned de siste årene. Men statistikken viser likevel at blant barn født i 2008, fikk tre prosent Vallergan før de ble tre år.
- Det høres ikke mye ut, men det er ganske mye sammenlignet med andre reseptbelagte medisiner som gis til barn, sier Ingvild Holdø. Holdø har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt bruken av Vallergan på barn i Norge.

Vallergan fås på resept og brukes for den som har søvnproblemer. Opprinnelig var det en allergi- og kløestillende medisin. Bivirkningene av Vallergan er langvarig trøtthet og svimmelhet, såkalt «hangover» dagen etter at man har brukt det. For barn under to år er ikke legemiddelet godkjent. Likevel skrives det ut til mange.

Effekten av Vallergan

- Jeg begynte å jobbe med sovemedisin til barn som et studentprosjekt for over 10 år siden. Den gangen visste man at Vallergan gjennom mange år var mye brukt hos små barn. Etter at reseptregisteret kom, har vi fått en unik mulighet til å overvåke omfanget av forskrivningen. Vi visste at bruken var omfattende, men ble overrasket over at det var så mye brukt i en så tidlig periode av livet. Vi var bekymret for at dette handlet om en sykeliggjøring av normalfenomener, så kalt medikalisering, sier Holdø.

- Hvordan er effekten av Vallergan til små barn?

- Det finnes flere små studier på bruk av Vallergan til små barn i forbindelse med søvnvansker. De viser varierende resultater. Det er ingen klare bevis på at Vallergan hjelper mot søvnvansker hos små barn under tre år. Barn som ikke får sove om natta, krever mye av foreldrene, men det ser ikke ut til at sovemedisin er løsningen på det.

Hun forteller at det kan se ut til at terskelen tradisjonelt sett har vært lav for å foreskrive Vallergan til utslitte foreldre. Men de siste årene er antall foreskrevne resepter gått ned.

Sammenheng med ADHD-diagnose

- Er det tilfeller det er riktig å foreskrive Vallergan?
- Det måtte være i tilfeller der mye annet er prøvd først, og man vil gjøre et forsøk der man kombinerer det å legge til rette for god søvn med en liten dose Vallergan. Hvis barn har søvnvansker, er det mange steg som må tas først. Foreldre må få hjelp, støtte og avlastning. Men om de står med ryggen mot veggen og ikke får det til, er trolig ikke sovemedisinen veldig skadelig, man blir bare veldig trøtt dagen etter, sier Holdø.

I sitt doktorgradsarbeid har Holdø undersøkt hvilke barn som får sovemedisin.
- Og da fant vi noe interessant. Blant de barna som fikk Vallergan, var det tre ganger så mange som fikk en ADHD-diagnose senere sammenlignet med andre barn.
- Hva er årsaken til dette?
- Vi tror det er et uttrykk for at disse barna sover på en spesiell måte, og at de har det vi kaller reguleringsvansker: problemer med søvn, mat og gråting. Dette er ofte de mulighetene små barn har for å uttrykke seg på.

Når det er sagt: Forskerne tror ikke det er sovemedisinen i seg selv som øker risikoen for ADHD.
- Vallergan er ikke anbefalt hos små barn, og det har forekommet dødsfall ved bruk av Vallergan.

Men vi tror det er et relativt trygt medikament å bruke. Det er ikke noe som tyder på at bruk i en periode (de fleste får én resept, noen to) gir endringer i hjernen. Derfor tror vi heller det er grunnproblemet, årsaken til søvnproblemene i seg selv, som gjør at risikoen for ADHD øker, forklarer Holdø.

Derfor mener hun helsepersonell skal være særlig oppmerksomme på tidlige søvnvansker og problemer med søvn. Dette kan være et tegn på at barna trenger ekstra oppmerksomhet, at foreldrene og familien trenger ekstra hjelp og at disse barna kan få utfordringer senere.

Foreldrenes bruk av sovemedisin

Forskningen til Holdø viser også at om foreldrene har brukt sovemedisiner, øker sannsynligheten for at barna får Vallergan.

- Det er flere grunner til det. Det er foreldrene som tar med barna til legen. Foreldrenes adferd vil være avgjørende for hvilken behandling barna får. Går man ikke til legen, får man ikke medisiner. Foreldrenes ønske om medisiner og tro på at medisiner kan løse problemer, spiller en rolle her. Dette har også andre studier vist, for eksempel med antibiotika. Foreldre som ofte tar barn med til legen, får oftere antibiotika foreskrevet til barnet, sier Holdø.

- Hvordan bør fastlegen forholde seg til foreldre som ønsker sovemedisin til barna?
- Fastleger er ofte gode på å se helheten et barn og en familie står i og har en unik mulighet til hjelpe. Mange foreldre er fortvilte og trenger hjelp og støtte med foreldrerollen. Jeg ville startet med dette – gi gode råd og oppfølging, sier Holdø.

Hun mener det ikke finnes noen «quick fix» for barn med søvnvansker.
- Man må få hjelp til å snu dårlige vaner og skape gode søvnvaner. Adferdstiltak i form av konsekvente leggerutiner og søvntrening kan ha veldig god effekt. Det finnes ikke noen perfekt sovemedisin som på sikt vil hjelpe for å sove godt. Denne medisinen finnes ikke hverken for barn eller voksne, sier hun.

Ingen løsning

- Kan Vallergan være en løsning på kort sikt?
- For barn tenker jeg at dette ikke er en løsning på kort sikt. Barn blir trøtte og får «hangover» av Vallergan. Noen kan også bli mer gira og klarer ikke å sove når søvnen skal festes. Det er viktig at barn skal være opplagte når de går i barnehagen. Det er mye små barn skal lære, de er i veldig utvikling og trenger å være våkne, sier Holdø.

- Hva er det fremste argumentet mot å gi sovemedisin til barn?
- Det største argumentet er at det ikke løser utfordringen. Barn trenger en annen tilnærming for å løse problemet – barna trenger søvntrening og gode søvnrutiner, avslutter Holdø.