Nyhetsartikkel

NHI spør eksperten: Lavt stoffskifte

- Hvorfor er det så vanskelig å få prøve behandling med andre medisiner enn Levaxin? Og hva kan være årsaken til at mange pasienter med lavt stoffskifte føler seg underbehandlet eller misforstått? Dette er blant de spørsmålene vi har stilt til Ingrid Norheim, som er seksjonsoverlege ved Tyroideaseksjonen ved Oslo Universitetssykehus.

Hva er årsaken til lavt stoffskifte?

- Den vanligste årsaken er autoimmun tyroiditt, som ofte utvikler seg over tid og etterhvert leder til lavt stoffskifte. Positivt anti-TPO antistoff er første tegn på sykdommen. Da er man i fin form. Etterhvert klarer ikke skjoldkjertelen å lage like mye stoffskiftehormon, og TSH begynner å stige. (TSH er et hormon som utskilles fra hypofysen og som regulerer produksjonen av hormon (tyroksin, T3 og T4) i skjoldkjertelen.) Tilstanden kalles da subklinisk eller mild hypotyreose. Har man også symptomer på hypotyreose, anbefaler man i dag å starte behandling, selv om stoffskifteverdiene (T4 og T3) er normale. De siste årene har legene sett viktigheten av å starte behandling med tyroksin før stoffskiftet er blitt lavt.

Andre årsaker er skadet tyreoidea enten på grunn av operasjon i kjertelen eller behandling med radioaktivt jod for høyt stoffskifte. Pasientene må raskt få tyroksin i rett dose før stoffskiftet blir lavt. Strålebehandling mot nakke- og skulderområdet for lymfom eller brystkreft kan lede til hypotyreose. Disse pasientene bør følge stoffskiftet sitt over tid.

Jodmangel leder til lavt stoffskifte. Mild jodmangel forekommer også i Norge. Skjoldkjertelen er normal, men man får i seg for lite jod til produksjon av tyroksin og stoffskiftet blir lavt. Mest utsatt er de som ikke bruker melkeprodukter, og gravide og ammende kvinner, som har høyere jodbehov enn ellers. Disse personene kan ha litt for lavt stoffskifte i årevis. Behovet for jod kan dekkes med vitamintablett som inneholder 150 ug jod. Jodtilskudd over 500ug (0,5g) per dag kan være skadelig for kjertelen.

Alle nyfødte barn i Norge screenes med TSH måling like etter fødselen. Barn med medfødt hypotyreose vil fanges opp med denne prøven. Barna har hatt normalt stoffskifte i mors liv på grunn av morens tyroideaproduksjon. Når barnet er født synker verdiene raskt og TSH stiger. Ved nyfødtscreeningen blir barna fanget opp og får behandling umiddelbart. Dette fordi tyroksin er helt avgjørende for hjerneutviklingen hos spedbarn, sier Ingrid Norheim. Hun er seksjonsoverlege ved Tyroideaseksjonen ved Oslo Universitetssykehus, har tidligere vært medlem av Thyroideaforbundets faglige råd, og hun mottok i 2004 Thyraprisen. Thyraprisen tildeles personer som med uegennyttig aktivitet har bidratt til å fremme forskning, formidling av kunnskap og informasjon relatert til sykdommen, og til bedre forståelse av sykdommen.

Diagnosen må være riktig

Ingrid Norheim. Foto: Anette Strømsbo Gjørv
Ingrid Norheim. Foto: Anette Strømsbo Gjørv

Norheim tror ikke det er så vanlig i dag å gå i flere år uten å få stilt diagnosen.

- Leger i dag er mye flinkere og mer oppmerksomme på hypotyreose enn de var for få år siden. HUNT3-studien som så på tall fra 2006 til 2008 viste at antallet personer med subklinisk hypotyreose er halvert sammenlignet med HUNT2. Dette er fordi man nå er mer oppmerksom på den begynnende hypotyreoseutviklingen. Det tas oftere prøver og behandling med tyroksin startes tidligere enn før. Hypofysen er termostaten i kroppen som regulerer produksjonen av tyroksin i skjoldkjertelen. En normal hypofyse er følsom for små variasjoner i blodet. Litt for lav tyroksinproduksjon i kjertelen fører til at TSH stiger. Ved litt for mye tyroksin i blodet på grunn av for høy dose tyroksin eller for mye tyroksin fra kjertelen, blir TSH lav. Høye antistoffer mot skjoldkjertelen tyder på Autoimmun tyreoiditt. Det er viktig at man har rett diagnose når man starter behandling med tyroksin, ettersom behandlingen oftest vil vare livet ut. Dette er grunnen til at mange leger ønsker å følge pasienten litt over tid før behandlingen startes, dersom verdiene ligger i grenseområdet. Dersom pasienten har manifest hypotyreose, med høy TSH og lav FT4, bør man straks starte med tyroksin. Personer som har fått strålebehandling mot halsen (tyroidea) på grunn av brystkreft, lymfom, eller behandling for høyt stoffskifte skal ha behandling straks TSH stiger, og det blir livslang behandling. Om man er i tvil om diagnosen, kan det gjøres ultralyd av skjoldkjertelen. Det man ser etter da er karakteristiske ekkomønster som er forenelig med autoimmun tyroiditt, eller man kan ta celleprøve og finne betennelsesceller som kan bekrefte diagnosen, sier Norheim.

Neste side