Nyhetsartikkel

Økningen av overvektige og fete barn og unge flater ut i USA - men fortsetter i Norge

En ny amerikansk studie viser at den sterke økningen i overvekt og fedme blant barn og unge i USA, har flatet ut de siste årene. Men i Norge ser det ut som om antall overvektige og fete barn og unge fortsatt øker.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I følge en studie som ble publisert i the Journal of the American Medical Association (JAMA) i slutten av mai 20081, har det ikke vært endringer i gjennomsnittlig kroppsmasseindeks (KMI) blant amerikanske barn og unge i løpet av de siste årene.

Verken tall fra perioden 2003-2004, 2005-2006, eller tall fra 1999 til 2006 viser nye trender som er av betydning. Tidligere studier har vist at forekomst av overvekt blant amerikanske barn og unge økte i perioden 1980-2004.

I perioden 2003-2006 var 11 prosent av barn og unge ved eller over 95-prosentilen, og 32 prosent var ved eller over 85-prosentilen. (Dette betyr at 11 prosent var blant de fem prosent tyngste, og at 32 prosent var blant de 15 prosent tyngste i sin aldersgruppe.) Studien baserte seg på målinger av vekt og høyde blant 8165 barn og unge.

KMI er beste målemetode

I følge forfatterne er KMI den beste målemetoden for å sammenligne vekt blant barn og unge. Å måle barnas fettprosent er vanskelig, både i kliniske og i befolkningsstudier. I tillegg finnes det ingen velakseptert standard for fettprosent hos barn. Kroppsmasseindeks varierer betraktelig med alder, så generelt blir KMI hos barn sammenlignet med KMI blant referansegrupper av barn av samme kjønn og i samme alder. Det finnes en mengde ulike referansetall for barn, og det finnes ingen standard definisjon av fedme eller betydelig kroppsfett hos barn, som gitte KMI-nivå kan sammenlignes med.

Økningen i forkomst av høy KMI for alderen - som tidligere statistikk har vist for tidsperioden 1988-1994 - har ikke vært observert de siste årene.

Flere tykkere og flere tynnere tenåringer

I følge tall fra Statistisk sentralbyrå har vi her til lands hatt en økning i andelen av befolkningen med fedme siden 1995. Økningen blant overvektige barn og unge i Norge ser foreløpig ikke ut til å flate ut.

Den tredje store helseundersøkelsen som er gjennomført ved UNG-HUNT i Nord-Trøndelag avsluttes til sommeren, og de foreløpige tallene tyder på at det fortsatt er en økning av overvekt og fedme blant norske barn.

I følge Turid Lingaas Holmen, som er førsteamanuensis og leder for UNG-HUNT, brukes det ulike metoder for å måle forekomst av fedme og overvekt blant barn. En studie som har sammenlignet tenåringer på 1960-tallet med tenåringer på 1990-tallet, har vist at det er flere som har blitt tykkere - og at de som er tykke har blitt tykkere. Samtidig har de tynne blitt tynnere, og vi har også fått flere undervektige tenåringer enn før.

Fortsatt økning blant unge i Norge

- Det ser ut som om det fortsatt har vært en liten økning blant overvektige og fete barn og unge i ti-årsperioden fra 1997 og frem til nå, men det er ikke mye. Resultatene fra undersøkelsen som ble avsluttet i 1997, der BMI var definert og tok hensyn til alder og kjønn, viste at 17 prosent av barn og unge var overvektige. Ca. fire prosent ble karakterisert som fete. I følge resultatene fra undersøkelsen vi er i ferd med å avslutte nå, ser det ut som om andelen overvektige og fete barn og unge har økt med noen prosentpoeng, sier Lingaas Holmen. De nøyaktige tallene er foreløpig ikke ferdige og tilgjengelige.

Sammenligner man ny informasjon med tall fra undersøkelsen blant de eldste ungdommene fra 2001, kan det likevel se ut som om ting går i riktig retning også her hjemme.

- Disse viser ingen endring. Det kan hende at vi kommer etter USA, og at økningen også her vil flate ut etterhvert, sier Lingaas Holmen.

HUNT står for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Det er gjennomført flere HUNT-undersøkelser, og disse befolkningsundersøkelsene er de mest omfattende helseundersøkelsene som er gjennomført i Norge. Internasjonalt er de også blant de mest omfattende helseundersøkelsene som er gjennomført, og både norske og internasjonale forskningsmiljø bruker data fra HUNT-undersøkelsene i sin forskning.

Kilder

Referanser

  1. Ogden CL, Carroll MD, Flegal KM, . High Body Mass Index for Age Among US Children and Adolescents, 2003-2006. JAMA 2008; 299: 2401-05..