Nyhetsartikkel

Stor nedgang i hjerteinfarkt på 10 år

På 10 år har forekomsten av hjerteinfarkt gått ned med om lag 40 prosent. En sunnere livsstil i befolkningen forklarer noe av nedgangen.

Befolkningen er blitt sunnere. Det er mindre røyking. Det har skjedd positive endringer i folks livsstil.

Nå viser tall fra Hjerte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet1 at nedgangen i antall hjerteinfarkt per 100 000 (aldersstandardiserte rater) har gått drastisk ned.

I løpet av tiårsperioden 2012–2021 er det registrert en nedgang på 40 prosent.

Blodtrykk, kolesterol og røyking

Overlege Rune Kvåle i Hjerte -og karregisteret sier til NHI.no at han ikke kan si nøyaktig hvilke endringer i risikofaktorer for hjerteinfarkt som har forårsaket den positive utviklingen de siste årene.

- Vi har ikke gode nok data på dette. Men en stor del av nedgangen kan sannsynligvis forklares av gunstige endringer i risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol og røyking i befolkningen,, sier han.

Det er langt færre som røyker, og mange tar også medisiner mot blodtrykk og kolesterol.
- Nedgangen i hjerteinfarkt som vi nå ser, kan være et resultat av endringer som har skjedd over en lang periode.

Det er også en nedgang i antallet personer per 100 000 (aldersstandardiserte rater) som er registrert med akutt hjerneslag, atrieflimmer (forkammerflimmer) og hjertesvikt.

Tall om hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karregisteret inneholder opplysninger om personer med hjerte- og karsykdommer som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten (innleggelser og polikliniske besøk) og om dødsårsaker for personer med hjerte- og karsykdommer.

Statistikken fra Hjerte- og karregisteret viser at:

  • Totalt 369 420 pasienter ble registrert i Hjerte- og karregisteret i 2021.
  • Median alder for kvinner og menn med førstegangs hjerneslag var henholdsvis 79 og 74 år.
  • 35 prosent av pasientene som fikk førstegangs hjerteinfarkt i 2021, var kvinner.
  • Det ble registrert 62 385 pasienter med diagnosen atrieflimmer i 2021.

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet, 40 prosent nedgang i hjerteinfarkt på ti år, 2022 www.fhi.no