Nyhetsartikkel

Stress kan vekke sovende kreftceller

Forskere har funnet at en type immunceller blir aktivert av stresshormoner, noe som fører til at de danner proteiner som kan bidra til å reaktivere kreft.

Temaside om Korona

Dette ifølge en artikkel publisert på National Institutes of Healths side Research Matters1. Artikkelen omtaler en studie som ble publisert i tidsskriftet Science Translational Medicine i desember 2020.

Noen ganger kan kreft komme tilbake lenge etter at den opprinnelige kreftsvulsten har blitt behandlet og fjernet. Kreften kan gjenoppstå på samme sted som sist, eller den kan spres til andre deler av kroppen.

Det har tidligere ikke vært godt forstått hva som er årsaken til at slike kreftceller aktiviseres. Tidligere studier har forbundet kronisk stress med kreftprogresjon.

Testet effekt av stresshormon

For å se nærmere på dette utviklet forskere en modell med mus som hadde sovende kreftceller. Forskerne testet effekten som flere typer stresshormoner hadde på sovende kreftceller. Stresshormoner som ble testet, inkluderte kortisol, adrenalin, noradrenalin og serotonin.

De fant at nøytrofile hvite blodceller, som er en type immunceller, ble aktivert av stresshormoner. Nøytrofiler produserte så betennelsesfremmende proteiner.

Ytterligere tester viste at disse proteinene var nødvendige for å reaktivere kreftcellene, men de påvirket ikke kreftcellene direkte. Tilstedeværelsen av proteinene endret visse fettstoffer og førte til at disse hopet seg opp i nøytrofilene. Når fettstoffene samhandlet med de sovende kreftcellene, førte dette til ny aktivering av kreften.

Hos mus med sovende kreftceller som ble utsatt for stress, vokste kreften. Betablokkere på den annen side, blokkerte stresshormon og forebygget reaktivering av kreften.

En av flere faktorer

Forskerne tolket også blodprøver de hentet inn fra 80 personer med ikke-småcellet lungekreft. De sammenlignet nivåene av de aktuelle stresshormonene hos de som aldri hadde hatt tilbakefall, de som hadde hatt sent tilbakefall, og de som hadde hatt tidlig tilbakefall. De med tidlig tilbakefall hadde høyere nivå av de aktuelle molekylene.

Det understrekes at det er flere faktorer som virker sammen som forårsaker tilbakefall av kreft. Resultatene fra den nye studien viser at stresshormoner er noe av det som bør overvåkes og eventuelt senkes som en del av vanlig kreftbehandling.

Kilder

Referanser

  1. NIH Research Matters: Stress may awaken dormant cancer cells Desember 2020. Forf: Hicklin T nhi.no