Nyhetsartikkel

Stress svekker immunforsvaret

Traumatiske livshendelser, belastninger på jobb og diskriminering svekker kroppens immunforsvar.

Stress aksellererer aldringen av immunforsvaret, noe som potensielt kan øke risikoen for kreft, hjerte- og karsykdom og sykdom fra infeksjoner.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences i juni 202212.

Med alderen blir immunforsvaret naturlig svakere. Dette kalles immunosenescens på fagspråket. Når immunforsvaret svekkes, øker risikoen for kreft, hjerte- og karsykdom, lungebetennelse, og effekten av vaksiner reduseres.

Lavere andel "friske" hvite blodceller

Forskerne bak studien ville se nærmere på hvordan stress påvirker immunforsvaret hos personer som er jevnaldrende. Data til studien ble hentet fra en langvarig amerikansk studie. De analyserte svar fra et nasjonalt (amerikansk) utvalg på 5744 personer over 50 år.

Deltagerne svarte på spørsmål om sosialt stress, stressende livshendelser, kronisk stress og diskriminering. Blodprøver fra deltagerne ble så analysert.

Som forventet fant forfatterne at personer som hadde mer stress i livet, hadde immunprofiler som virket eldre enn de var. Det vil si at de hadde lavere andel "friske" hvite blodceller og større andel "slitne" hvite blodceller.

Forbindelsen mellom stressende livshendelser og færre kampklare immunceller, forble sterk også etter å ha kontrollert for faktorer som utdannelse, røyking, inntak av alkohol, BMI og etnisitet.

Sunt kosthold og trening kan hjelpe

T-celler, som er viktige i immunforsvaret, modnes i en kjertel som befinner seg like ved hjertet. Ettersom vi blir eldre, krymper vevet i denne kjertelen og erstattes med fettvev. Det fører til redusert produksjon av immunceller.

Tidligere studier har antydet at denne prosessen aksellereres av livsstilsfaktorer som usunt kosthold og lite trening - som igjen er forbundet med sosialt stress.

Etter å ha kontrollert for usunn kost og lite aktivitet, var ikke forbindelsen mellom stress og aksellerering av immunforsvarets aldring like sterk. Det betyr at personer som opplever mye stress, har en tendens til å spise mindre sunt og trene mindre.

Cytomegalovirus påvirker også

Dersom man bedrer kostholdet og øker aktivitetsnivået, kan man forsinke den negative innvirkningen på immunforsvaret som er forbundet med stress.

Cytomegalovirus (CMV) - et vanlig virus som gir lite symptomer, er også kjent for å ha en sterk effekt i aksellereringen av immunforsvarets aldring. Forfatterne tror derfor at også vaksinering mot dette viruset kan være gunstig for immunforsvaret.

Kilder

Referanser

  1. Klopack ET, Crimmins EM, Cole SE, Carroll JE. Social stressors associated with age-related T lymphocyte percentages in older US adults: Evidence from the US Health and Retirement Study. PNAS 2022. www.pnas.org
  2. University of Southern California: Stress accelerates aging of immune system, study finds Forfatter: Hopper L nhi.no