Nyhetsartikkel

Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse

Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn (bildet).

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ny, norsk forskning viser at mennesker med høy smertetoleranse oftere får såkalt stumme infarkt og at dette gjerne rammer kvinner.

Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer.

- Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. Tidligere studier viser at omtrent halvparten av de med stumme infarkt ikke har hatt symptomer, mens den andre halvparten har hatt relativt milde symptomer i form av magesmerter, ryggsmerter, tungpust eller annen sykdomsfølelse, forklarer Andrea Milde Øhrn til NHI.no.

Hun er en av flere norske forskere som i en ny studie har sammenlignet smertetoleranse hos personer som har hatt klassiske og stumme hjerteinfarkt.

Forskergruppen består av forskere fra Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge, Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus. De har sammenlignet smertetoleranse hos personer som har hatt klassiske og stumme hjerteinfarkt og jobber med å forstå stumme infarkt bedre. Nylig publiserte de studien i tidsskriftet Journal of the American Heart Association

- Det er ikke kjent hva som gjør at noen opplever hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. Vi fant i vår studie at personer med stumme infarkt har høyere toleranse for smerte enn de med erkjente infarkt, og at dette delvis kan forklare mangel på symptomer, forteller hun.

- Men denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har fått feil diagnose hos legen.

Testet smertegrensen

hjerteinfarkt

Ifølge Milde Øhrn opplever hvert år omtrent 15 000 mennesker i Norge et akutt, klassisk hjerteinfarkt med brystsmerter. Trolig rammes en nesten like stor gruppe av stumme hjerteinfarkt i tillegg. Et stumt hjerteinfarkt gir like stor risiko for framtidig hjertesykdom og død som et klassisk hjerteinfarkt med brystsmerter.

- Det er enda uklart om stumme infarkt har en noe ulik sykdomsmekanisme sammenlignet med klassiske infarkt, og det er ikke gjort studier for å se om behandling kan bedre prognosene. Vi jobber med en studie nå der vi ser på ulikheter i sykdomsmekanisme i små og store kar hos de med erkjente og stumme infarkt, sier hun.

I forbindelse med denne studien undersøkte forskerne omtrent 4850 personer som var inkludert i Tromsøundersøkelsen. Deltagerne ble undersøkt med både elektrokardiografi (EKG) og en smertetest. Sistnevnte er en test som undersøker smerte ved å putte en hånd ned i et kaldtvannsbad. Et gjennomgått infarkt kan i ettertid påvises på EKG, og de som hadde tegn til tidligere infarkt på EKG, men ingen registrert diagnose i sykehusjournaler, ble definert som stumme infarkter.

Jo lengre deltakerne holdt ut smertene ved kaldtvannsbadet, jo høyere toleranse for smerte hadde de.

- Så undersøkte vi hvor lenge de med stumme infarkt holdt ut smertetesten sammenlignet med de med klassiske infarkt, forklarer Milde Øhrn.

Lenke til studien i Journal of the American Heart Association finner du her

Neste side