Nyhetsartikkel

Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Smerte – hva betyr det?

[imported]
[imported]

- Ulik smertetoleranse i befolkningen – hva kan det ha å bety for diagnose og rask behandling i denne sammenhengen?

- Mange har en oppfatning av egen toleranse for smerte, men siden dette er vanskelig å måle objektivt, er det derfor ofte noe leger ikke legger vekt på i vurderingen av pasienter. Vår studie viser at dette er en faktor man ikke må overse. Dersom man har høy smertetoleranse, kan faktisk symptomer på hjerteinfarkt maskeres slik at man ikke får rett diagnose og behandling. En annen forskningsgruppe har også beskrevet at personer med en sterk hemming av smertesignaler, kommer senere til sykehus ved hjerteinfarkt, selv om de faktisk har brystsmerter. Smerte er et av de viktigste symptomene som gjør at folk søker lege, og smerteopplevelse spiller en rolle i folks atferd når de blir syke, sier Milde Øhrn.

Hun forteller at stumme infarkt er en tilstand med høy forekomst og dårlig prognose og som utgjør en større del av kvinners hjertesykdom sammenlignet med menns.

- Det er bruk for mer forskning på dette feltet, og vår studie er et eksempel på at forskere kanskje må studere andre kjennetegn enn de velkjente risikofaktorene for hjerte- og karsykdom for å beskrive denne gruppen, sier hun.

Forrige side Neste side